Planerat Underhåll

Vår samfällighetsförening har en underhållsplan som beskriver vilka förslag till åtgärder som behövs för att förvalta de två gemensamhetsanläggningarna. Nuvarande plan är framtagen av en extern firma år 2014. Styrelsen värderar årligen underhållsplanen för att ta fram förslag till åtgärder på kort sikt, dvs den årliga driften av anläggningarna respektive åtgärder som kräver en flerårig underhållsplanering.

Styrelsens värdering av planen är nödvändig då planen förutsätter att i princip alla åtgärder genomförs av externa entreprenörer. Vi gör dock en hel del åtgärder själva vid städdagarna och genom medlemmarna i radgaragen. Kostnaderna blir då givetvis lägre. I andra fall kan det handla om att styrelsen gör andra bedömningar än underhållsplanen avseende omfattning och tidpunkt för vissa åtgärder.

Planerade underhållsåtgärder av större omfattning:

  • 2020: Byte av fasad på Backatorpet
  • 2025: Byte av samtliga tak på radgaragen och Backatorpet.

Finansiering av större underhållsgärder sker normalt genom de två fonder som finns för gemensamhetsanläggning 1 (huvuddelen av samfälligheten) och 2 (radgaragen).

Budgeten för samfälligheten behandlas på årsmötet där även förslag på större underhållsåtgärder ingår.

IMG_20160722_125802
DSC06052

Eget Underhåll

Vissa av betonggolven i radgaragen har slitits så att en del av betongen lossnat i ytskiktet och sprickor uppstått mm. I underhållsplanen för radgaragen ligger ett takbyte inplanerat till 2025 till ganska höga kostnader. Det finns därför inga pengar över de närmsta åren för att låta ett företag göra en större renovering av garagegolven.

I de flesta fall är skadorna små och ett alternativ är därför att varje garageklubb använder de pengar som finns för egna reparationer i garageklubbens fond för att laga golven själva. Kontakta dock kassören först innan ni köper material för att kontrollera så att det finns tillräckligt med pengar i fonden.

Styrelsen har undersökt vilken typ av lagningsmassa som kan vara lämplig att använda. På Beijers rekommenderar man ”Webers betongspackel snabb” som kostar 359 kr inkl moms för 10 kg. Gå in på Webers hemsida och läs mer om produkten och hitta återförsäljare. Det kan givetvis finnas andra alternativ också.

En temporär lagning av golven kan sannolikt förlänga livslängden tills vi kan planera in en större renovering av betonggolven.

Sophämtning

Det finns information på stadens hemsida om fastighetsägarens ansvar gällande sophämting (se länk).

  • Fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på den egna fastigheteten och 1,2 meter utanför.
  • Om det på grund av vinterväglag inte går att hämta soporna skiljer vi på om avfallshämtningen inte sker på grund av att det inte är snöröjt och halkbekämpats inom tomt, dvs den del som fastighetsägaren ansvarar för; eller om det inte är snöröjt och halkbekämpat utan tomt, dvs det som väghållare har ansvar för.
  • Om avfallshämtningen hindras av brist på snöröjning och/eller halkbekämpning utom tomt ska sopbilen försöka tömma igen en annan dag. De ska göra 3 försök inom närmaste 7 arbetsdagar.
  • Om avfallshämtningen hindras av brist på snöröjning och/eller halkbekämpning inom tomt kommer sopbilen inte tillbaka om det inte beställs extra tömning.
  • Det är chauffören/renhållningsarbetaren som gör bedömningen om det är snöröjt och halkbekämpat både på den väg de ska köra in på, och på enskilda hämtställen.
  • Vid beställning av extra tömning kostar det 99 kr. De tillkommer transportavgift 734 kr om den ska ske nästkommande dag. Det tillkommer inte transportavgift om det ska ske någon gång inom tre dagar, då få trafikledningen bestämma när för att det ska passa in när de är någotsånär i närheten.
DSC01920

Grönytor

Våra grönytor sköts av ett externt företag, har ni synpunkter på trädgårdsskötsel eller andra frågor kring våra grönområden kontakta Therese Flogård.

Email: Therese.flogard@btorp.se

Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning sköts av ett externt företag. Har ni synpunkter på snöröjningen kontakta styrelsen.

Email: Styrelsen@btorp.se

20160120_120240