GDPR

Hantering av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Backatorps samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, kontaktuppgifter och personnummer (till årsstämmans debiteringslängd). Dessa personuppgifter behandlar vi enligt rättslig förpliktelse för att kunna sköta föreningens angelägenheter. För vissa uppgifter hämtar vi in samtycke, till exempel för epostadress. Dessa samtycken kan återkallas genom att meddela styrelsen.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen ber alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift.

För att hantera samfällighetens fakturering samarbetar samfälligheten sedan många år tillbaka med Föreningshuset SEDAB, som är specialiserade på administrativa tjänster för föreningar. Det är de som sänder ut fakturor för årets medlemsavgifter.

Du har som registrerad rätt att få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Kontakta styrelsen vid frågor, i första hand ordföranden Staffan Sjöberg eller datasäkerhetsansvarig Daniel Kihlbaum.

Hälsningar

Staffan

GDPR

Hantering av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Backatorps samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, kontaktuppgifter och personnummer (till årsstämmans debiteringslängd). Dessa personuppgifter behandlar vi enligt rättslig förpliktelse för att kunna sköta föreningens angelägenheter. För vissa uppgifter hämtar vi in samtycke, till exempel för epostadress. Dessa samtycken kan återkallas genom att meddela styrelsen.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen ber alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift.

För att hantera samfällighetens fakturering samarbetar samfälligheten sedan många år tillbaka med Föreningshuset SEDAB, som är specialiserade på administrativa tjänster för föreningar. Det är de som sänder ut fakturor för årets medlemsavgifter.

Du har som registrerad rätt att få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Kontakta styrelsen vid frågor, i första hand ordföranden Staffan Sjöberg eller datasäkerhetsansvarig Daniel Kihlbaum.

Hälsningar

Staffan