Garageklubbar

Backatorps Samfällighetsförening – garageklubbar består av 79 radgarage. Gällande ordningsregler finns tillgängliga här.

Styrelsens representanter:

Nikolaos Foulidis  (sammankallande) och Lennart Larsson.

Kontaktpersoner:

Begär pengar för underhålls- & renoveringsarbeten på garagelängorna

Om ni behöver köpa/beställa material eller arbete till er garagelänga så måste ni i förväg anmäla detta till kassören, han/hon är också den som kan bekräfta att medel finns tillgängliga i er underhållsfond.

Ett godkännande i förhand är en förutsättning för att medel skall betalas ut.

Mail till kassören.

Samordnare

Garageförening 1: Båtsman rems gata 2-28

Lennart Fält

Garageförening 2: Båtsman rems Gata 15-29

Mats Nordin

Garageförening 3: Båtsman rems gata 54-76

Ove Erikson

Garageförening 4: Båtsman lustigs gata 126-144

Marcus Wahlström

Garageförening 5: Båtsman lustigs gata 30-66

Håkan Karlsson

Garageförening 6: Båtsman lustigs gata 84-114

Roger Olausson

Garagesamordnare

Garageförening 1: Båtsman rems gata 2-28

Garageförening 2: Båtsman rems Gata 15-29

Lennart Fält

Mats Nordin

Garageförening 3: Båtsman rems gata 54-76

Garageförening 4: Båtsman lustigs gata 126-144

Ove Erikson

Marcus Wahlström

Garageförening 5: Båtsman lustigs gata 30-66

Garageförening 6: Båtsman lustigs gata 84-114

Håkan Karlsson

Roger Olausson