Styrelsen

Staffan Sjöberg

Ordförande

Ansvarsområde:
Myndighetskontakter, Avtal, Besiktning, Skyddsrumsansvarig samt Datasäkerhet, Backatorpsrådet

Monica Kelvered

Sekreterare

Ansvarsområde: Backatorpet, Grönytor

Theresé Flogård

Kassör

Ansvarsområde: Myndighetskontakter, Ekonomi

Marie Heimersson

Ledamot

Ansvarsområde: Information nya medlemmar

Lennart Larsson

Bitr.kassör

Ansvarsområde: Bitr.kassör, Garageföreningar,Underhållsplan​

Bengt Delang

Suppleant

Ansvarsområde:
Underhållsplan, Samordnare radgaragens samordnare

Revisorer

Maria Rådbo Malm

Revisor

Ingela Wernlund

Revisor

Ingemar Larsson

Revisorsuppleant

Valberedning

Håkan Karlsson

Tore Eriksson