Styrelsen

Staffan Sjöberg

Ordförande

Ansvarsområde:
Myndighetskontakter, Avtal, Besiktning, Skyddsrumsansvarig samt Datasäkerhet, Backatorpsrådet

Monica Kelvered

Sekreterare

Ansvarsområde: Backatorpet, Grönytor

Theresé Flogård

Kassör

Ansvarsområde: Myndighetskontakter, Ekonomi

Marie Heimersson

Ledamot

Ansvarsområde: Information nya medlemmar

Lennart Larsson

Bitr.kassör

Ansvarsområde: Bitr.kassör, Garageföreningar,Underhållsplan​

Bengt Delang

Suppleant

Ansvarsområde:
Underhållsplan, Samordnare radgaragens samordnare

Lucas Emanuelsson

Suppleant

Ansvarsområde: 

Revisorer

Maria Rådbo Malm

Revisor

  • Båtsman Lustigs Gata 74

Ingela Wernlund

Revisor

  • Båtsman Rems Gata 2

Ingemar Larsson

Revisorsuppleant

  • Båtsman Lustigs Gata 126

Valberedning

Håkan Karlsson

  • Båtsman Lustigs Gata 54​

Tore Eriksson

  • Båtsman Lustigs Gata 12