Styrelsen

Fredrik Aroseus

Ordförande

Ansvarsområde:
Myndighetskontakter, Avtal, Projektgrupp elbilsladdning

Monica Kelvered

Sekreterare

Ansvarsområde: Informationsblad, protokoll, Verksamhetsberättelse

Shpreza Berisha

Kassör

Ansvarsområde: Ekonomi, bokföring, Underhållsplan, sammankallande för radgaragens samordnare.

Marie Heimersson

Ledamot

Ansvarsområde: Projektgrupp elbilsladdning, Backatorpet samt uthyrning av Backatorpet, mottagning nyinflyttade, planering städdagar

Lennart Larsson

Bitr.kassör

Ansvarsområde: Ekonomi, bokföring, samordning
radgaragen, underhållsplan

Martin Linnander

Suppleant

Ansvarsområde:
Skyddsrumsansvarig, Datasäkerhet, Underhållsplan, Backatorpsrådet

Nikolaos Foulidis

Suppleant

Ansvarsområde: Sammankallande för radgaragens samordnare, El-avläsning radgarage, ytterbelysning och Projektgrupp elbilsladdning

Revisorer

Maria Rådbo Malm

Revisor

Ingela Wernlund

Revisor

Ingemar Larsson

Revisorsuppleant

Valberedning

Håkan Karlsson

Josefin Hellsborn

Tore Eriksson