Styrelsen

Johan Perninger

Ordförande

Ansvarsområde:
Firmatecknare. Kontakt med
medlemmarna, avtal, offerter myndighetskontakter, representant Backatorpsrådet

Monica Kelvered

Sekreterare

Ansvarsområde: Administrativa uppgifter,
informationsbladet, el-avläsning
radgarage, Backatorpet och
skyddsrumsansvarig

Theresé Flogård

Kassör

Ansvarsområde: Firmatecknare, ekonomi, avtal och offerter samt grönytor

Marie Heimersson

Ledamot

Ansvarsområde: Städdag, Projektgrupp elbilsladdning

Lennart Larsson

Bitr.kassör

Ansvarsområde: Ekonomi, bokföring, samordning
radgaragen, underhållsplan

Bengt Delang

Suppleant

Ansvarsområde:
Projektgrupp laddning bilar
radgarage, underhållsplanering,
samordning radgarage

Josefin Hellsborn

Suppleant

Ansvarsområde: Uthyrare Backatorpet

Revisorer

Maria Rådbo Malm

Revisor

Ingela Wernlund

Revisor

Ingemar Larsson

Revisorsuppleant

Valberedning

Håkan Karlsson

Tore Eriksson