Informationsblad 2 2021

Här kommer årets andra informationsblad från Backatorps samfällighetsförening.

Årsmötet planeras att äga rum Onsdagen den 21 april 2021, i Kajutan/Backatorpsskolan
Vi har fortfarande planeringen att vi ska kunna ses då, men vi följer givetvis hur Coronasituationen utvecklas. Vi vill informera er om att i verksamhetsberättelsen kommer det
att finnas en fullmaktsblankett. Vi ser gärna att fullmakt används i stor utsträckning och att
högst en person /hushåll kommer till årsmötet. Verksamhetsberättelsen kommer att delas ut i
medlemmarnas postlådor i god tid innan årsstämman.

Styrelsen har också lagt planeringen att vi ska ha en gemensam städdag söndag den 9 maj 2021.
Vi måste tyvärr meddela att Backatorpet kommer fortsatt att vara stängt för uthyrning pga Coronaläget. Så fort det är möjligt så återkommer vi med vem ni ska kontakta för att hyra.
Styrelsen vill påminna er om grannsamverkan så att vi kan försök förhindra inbrott eller
skadegörelse på husen i området.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsa

Infoblad nr 1 2021

Våren nalkas och det blir ljusare på dygnet. De blomsterlökar som planterades i området
hösten 2020, verkar ha övervintrat och man kan se hur små gröna blad kommer upp här och
var i området.

Samfällighetens årsmöte planeras att äga rum: Onsdagen den 21 april 2021, i Kajutan/Backatorpsskolan. Verksamhetsberättelsen kommer att delas ut i medlemmarnas postlådor i god tid innan årsstämman. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2021 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se)

Vattenavläsning genomfördes vid årsskiftet. I samfällighetens avgift ingår 122 kubikmeter och den förbrukning som är över får man betalas extra men den som är under får man motsvarande reducerad kostnad. Debitering av avgift sker på fakturan i kvartal 2.

Styrelsen påminner er om att det är förbjudet att göra egna elinstallationer i radgaragen. Det
har förekommit att man dragit ut elkablar från ett radgarage för att tex värma ett fordon
utanför radgaraget. Detta är inte tillåtet! Dels är det inte tillåtet av säkerhetsskäl men också då det ökar förbrukningen av el i radgaraget. Då vi inte har individuell mätning av
elförbrukningen i radgaragen innebär dessa otillåtna installationer att alla får betala den ökade elförbrukningen. Dessutom har elnätet i radgaragen begränsad kapacitet och risken för
elavbrott ökar. Så kan vi inte ha det! Ordningsreglerna för radgaragen finns på vår hemsida
www.btorp.se/dokumentarkiv/stadgar& ordningsregler.
Styrelsen kommer att förtydliga dessa regler så att det tydligare framgår att tex kabeldragning
ut från radgaragen inte får ske.

När det gäller hantering av sopkärl så får dessa inte ställas upp på annan plats än på tomten
vid det egna huset. Orsak är att odörer kan komma från sopkärlet men också ur en
säkerhetsaspekt då det vid blåst tex kan blåsa iväg och hindra framkomlighet mm
Vi vill också berätta att det förekommer att barn klättrar upp ock leker på radgaragens tak. Vi
uppmanar därför er som har barn, att ta ett samtal om farorna/riskerna om de skulle falla av
taket.

Styrelsen vill också informera om att Backatorpet är fortsatt stängt för uthyrning pga.
Coronaläget.

Fortsätt läsa

Infoblad nr 12

Detta informationsblad är det sista för år 2020. Året går mot sitt slut, ett år som varit olikt andra år och helt dominerats av pandemin. Nu hoppas vi på att det blir ljusare tider och ser fram emot att nästa år blir bättre. Fler av er bidrar dock till en ljusare tillvaro med många uppsatta ljusslingor, tomtar och djur som lyser.

Styrelsen vill göra er observanta på att kvartalsavgiften till föreningen nu går till ett annat Plusgirokonto än förut. Det rätta kontonumret är 4805301-1. Ni som har autogiro kan behöva anmäla autogiro på nytt för att avgiften ska hamna rätt.

Efter att vi nu bytt merparten av vår gatubelysning till armatur med LED-lampor vill styrelsen nu fortsätta med att byta till LED-lampor vid radgaragen. Förutom lägre elförbrukning så kan vi också få en något starkare belysning, dessutom till en låg kostnad. I samarbete med styrelsen så kommer garagesamordnarna att byta ut glödlamporna vid radgaragen.

Styrelsen planerar också för att vi ska kunna ha årsmöte Onsdagen den 21 april 2021och då önskar vi att motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2021 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se).

Styrelsen vill återigen påminna om att vattenavläsning av hushållens vattenförbrukning kommer att ske vid nyår. Vattenavläsningen sker digitalt utanför varje fastighet av styrelsen. I samfällighetens avgift ingår 120 kubikmeter och den förbrukning som är över får betalas extra men den som är under får motsvarande reducerad kostnad.

Backatorpet är också fortsatt stängt för uthyrning

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Styrelsen önskar er alla en god jul och gott nytt år.

Fortsätt läsa

Infoblad nr 11

Styrelsen har återbetalat 300 000 kr extra av det lån som togs i samband med takbyte av radgaragen. Orsaken är att vi inte behövde utnyttja hela lånet vid takreparationen. Genom denna återbetalning förkortar vi återbetalningstiden och får samtidigt lägre räntekostnader.
De nya uppsatta Led-Lamporna lyser fint i området. Det finns några lampor kvar som kommer att bytas ut när ekonomin tillåter. Vi vill att ni klipper rent från grenar och ris vid de lampor ni har nära er så att lamporna lyser så som den ska.

Styrelsen vill redan nu berätta att Samfällighetens årsstämma 2021 kommer att ske 21/4.
Mer information kommer i kommande informationsblad om hur årsstämmans kan genomföras med tanke på Coronasituationen.

Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2020 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se)

Vattenavläsning av hushållens vattenförbrukning kommer att ske vid nyår. Vattenavläsningen sker digitalt utanför varje fastighet av styrelsen. I samfällighetens avgift ingår 120 kubikmeter och den förbrukning som är över får betalas extra men den som är under får motsvarande reducerad kostnad.

Kontakt med parkeringsbolag för att stävja otillåten parkering främst på Båtsman Rems Gata har också tagits. Styrelsen kommer att avvakta med ett eventuellt avtal med parkeringsbolag tills vi ser hur många obehöriga som använder våra parkeringar

Många har redan satt upp fina ljusbelysningar men vi vill uppmana er till grannsamverkan nu när det är mörkt. Tänd upp i huset och gärna också ytterbelysningen, i syfte att förhindra in-brott.

Vi vill också informera er om att styrelsen beslutat att inte hyra ut Backatorpet t.v. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetes riktlinjer.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsa