Extra infoblad laddboxar okt-23 231021

Det har kommit en del frågor gällande laddbox-installationen, därför kommer här
ett extra info-blad som fångar upp de frågor som hittills uppdagats.
Först, än en gång, välkomna på möte med Charge Node, företaget som hanterar
betallösningen. 6/11 kl. 18.00 i Kajutan, Backatorpsskolan.


Engångsbetalning eller avbetalning via kvartalsavgift
Det har kommit frågor kring vad man sparar på att betala in en engångssumma i
stället för att betala via kvartalsavgiften. Det är lite vanskligt att svara på frågan
då det avgörs av räntan på lånet, som i skrivande stund är 6,55%.
Vid en rak amortering av 23 000kr till ovan ränta över 60 månader, uppgår
räntan till knappt 4 000kr, det är alltså detta belopp man sparar på att göra en
engångsbetalning om 23 000kr, om räntan förblir oförändrad. Således uppgår
kostnaden till 23 000 + 4 000 = 27 000kr
Den nya avgiften för radgarageägare som väljer att betala sin laddbox via
kvartalsavgiften kommer att bli 1710 kr. Detta pga. den budget Nordea krävde
för att godkänna vår låneansökan.
Det ger 1710 x 4 kvartal x 5 år = 34 200kr, alltså mer än ovan, detta för att dels
ha marginal för eventuella räntehöjningar, och också för att betala räntan på det
tillfälliga lån vi tagit som löses så snart Naturvårdsverket utbetalar det bidrag vi
är berättigade till, vi bedömer juni-24, 6 månader efter driftsättning av
anläggningen. Detta innebär att lånet kan vara avbetalat på mindre än 5 år, om
ränteläget medger detta över tid. Vill du betala lånet i förskott skall du betala
23 000 kr på Plusgiro: 4312389–2. Viktigt är att också ange namn och
adress i meddelandefältet.
Du måste betala så att vi har det på samfällighetens
konto senast den 15 november. Om du inte vill betala i förskott behöver du
inte göra någonting.

Nedan rubriker måste vi tyvärr också ha med i detta infoblad, detta för att våra
försäkringar ska gälla, och för att undvika potentiellt mycket tråkiga situationer
framöver.

Förändringar av elanläggningar i radgarage
Det har framkommit att det i ett antal radgarage har bytts ut belysning från
standardbelysning till lysrör. Lysrör med glim-tändare är inte tillåtna i
obevakade utrymmen, detta pga. brandrisk. Vi vill därför uppmana er som har
ljuskällor med glimtändare i era garage att omedelbart låta byta ut dom mot
godkända armaturer. Vi på minner om att allt arbete som utförs i samfällda
utrymmen skall utföras fackmannamässigt, och i förekommande fall av behörig
person.


Ingrepp i bärande konstruktioner
Det har även framkommit att man i garage kapat av takstolar, detta innebär
ingrepp i bärande konstruktioner, och är naturligtvis inte tillåtet. Om detta gäller
ditt garage, vänligen låt fackman återställa det snarast möjligt, innan snön
kommer och tynger våra tak.
Om en brand, eller att taket rasar pga. ovan finns stor risk att samfällighetens
försäkring inte gäller, och ärendet i stället överförs till radgarage-ägaren. Detta
vill vi naturligtvis inte ska hända, snälla hjälp oss med ovan.
Framtida förändringar av samfällda utrymmen ska utföras av föreningen, av just
ovan nämnde skäl

Fortsätt läsaExtra infoblad laddboxar okt-23 231021

Infoblad nr 8 2023

Det en hel del arbeten som pågår nu i vårt område med att installera laddboxar i
radgaragen. Företaget återställer allt efterarbetet avslutas.
I ett särskilt informationsblad som skickas ut i samband med detta
informationsblad, kommer vi att informera mer om radgarageprojektet. Bla
kommer alla radgaragemedlemmar att kallas till ett informationsmöte om
laddboxen. Mötet är den 6/11-23 kl. 18.00 i Kajutan, Backatorpsskolan med
representant för Charge Node (företaget som säljer laddsystemet).
Det är några som betalat in pengar för laddboxen men inte berättat namn och
adress. Kan ni kontakta bitr. kassör Lennart Larsson, lennart.larsson@btorp.se
så han får koll på inbetalningarna.
Städdagen
Välkomna till städdagen är den 28/10–23. Vi träffas kl. 10. 00 vid Backatorpet.
Efter utfört arbete samlas vi igen för gemensamt kaffe. Har ni grenar och sly från
er trädgård så har ni möjlighet att lägga det i slyhögar på 4 olika platser i området.
Det är de sedvanliga platserna, 2 st. på Båtsman Lustigs gata och 2 st. på Båtsman
Rems gata. Observera att ni inte får lägga rötter, fyllda plastpåsar, bräder
eller plank i högarna!
På städdagen kommer farthindren att plockas upp för vinterförvaring. Styrelsen
vill därför påminna om extra försiktighet när ni kör in med fordon in i området.
Vi vill också med tanke på höstmörkret uppmana till grannsamverkan.

Fortsätt läsaInfoblad nr 8 2023

Informationsblad 7a 2023-09-20

Hösten är verkligen här med regn och rusk. Styrelsen fortsätter sitt arbete och
nedan kommer en del information.
Extra stämman: Stämman gällande installation av laddbox för elbil i
radgaragen gick bra. Protokollet från stämman skickades in till Nordea och den
22/9–23 fick vi besked att samfälligheten erhåller lån.
Styrelsen kommer att skicka ut en separat inbjudan till er som har radgarage
med mer information inför arbetet med laddstationer. Bla. behöver garagen
tömmas något så att laddstationen kan installeras. Förskottsbetalningens avgift
för laddstationen är inte klar. Den informationen skickas ut separat i ett extra
informationsblad.
Bilkörning/parkering:
Det är allt för många som kör för fort i samfälligheten så därför har styrelsen
beslutat att köpa in och placera ut fler farthinder i området. Vi vill också
uppmärksamma er på att fordon ska parkeras på de parkeringsplatser som finns i
området.
Städdagen:
I tidigare informationsblad berättade vi att vi kommer att ha en städdag i höst.
Det korrekta datumet för städdagen är den 28/10–21. Vi träffas kl. 10. 00 vid
Backatorpet. Efter utfört arbete samlas vi igen för gemensamt kaffe. Har ni
grenar och sly från er trädgård så har ni möjlighet att lägga det i slyhögar på 4
olika platser i området. Det är de sedvanliga platserna, 2 st. på Båtsman Lustigs
gata och 2 st. på Båtsman Rems gata. Observera att ni inte får lägga rötter,
fyllda plastpåsar, bräder eller plank i högarna!

Fortsätt läsaInformationsblad 7a 2023-09-20

Kallelse till extrastämma i Backatorps Samfällighet

Datum: 19 september 2023

Tid: 19.00

Plats: Kajutan (Backatorpsskolan)

Styrelsen för Backatorps Samfällighetsförening kallar härmed samtliga medlemmar i Backatorps Samfällighet till extra stämma 19 september 2023, kl.19:00.

Syftet med extrastämman är att ta ställning till styrelsens förslag om att ansöka om finansiering via lån hos Nordea för laddbox-projektet i samtliga radgarage.

Fortsätt läsaKallelse till extrastämma i Backatorps Samfällighet