Vid ägarbyte/nyinflyttande

Säljaren skall meddela kassören om tillträdesdag samt den nya ägarens namn, adress och telefonnummer. Styrelsen kommer att ta kontakt med de nyinflyttande och lämna mer information.

Om du inte har anmält din e-postadress redan så gör det till styrelsen@btorp.se

OBS! Viktigt att tänka på vid ägarbytet är att vattenavläsningen är gjord. Vattenkostnaderna regleras med den tidigare ägaren och inte med samfälligheten/styrelsen. Vattenavräkningen görs en gång per år genom trådlös avläsning, det görs vid årsskiftet av styrelsen. Justeringen av vattenräkningen kommer kvartal 2.