Det en hel del arbeten som pågår nu i vårt område med att installera laddboxar i
radgaragen. Företaget återställer allt efterarbetet avslutas.
I ett särskilt informationsblad som skickas ut i samband med detta
informationsblad, kommer vi att informera mer om radgarageprojektet. Bla
kommer alla radgaragemedlemmar att kallas till ett informationsmöte om
laddboxen. Mötet är den 6/11-23 kl. 18.00 i Kajutan, Backatorpsskolan med
representant för Charge Node (företaget som säljer laddsystemet).
Det är några som betalat in pengar för laddboxen men inte berättat namn och
adress. Kan ni kontakta bitr. kassör Lennart Larsson, lennart.larsson@btorp.se
så han får koll på inbetalningarna.
Städdagen
Välkomna till städdagen är den 28/10–23. Vi träffas kl. 10. 00 vid Backatorpet.
Efter utfört arbete samlas vi igen för gemensamt kaffe. Har ni grenar och sly från
er trädgård så har ni möjlighet att lägga det i slyhögar på 4 olika platser i området.
Det är de sedvanliga platserna, 2 st. på Båtsman Lustigs gata och 2 st. på Båtsman
Rems gata. Observera att ni inte får lägga rötter, fyllda plastpåsar, bräder
eller plank i högarna!
På städdagen kommer farthindren att plockas upp för vinterförvaring. Styrelsen
vill därför påminna om extra försiktighet när ni kör in med fordon in i området.
Vi vill också med tanke på höstmörkret uppmana till grannsamverkan.