Det har kommit en del frågor gällande laddbox-installationen, därför kommer här
ett extra info-blad som fångar upp de frågor som hittills uppdagats.
Först, än en gång, välkomna på möte med Charge Node, företaget som hanterar
betallösningen. 6/11 kl. 18.00 i Kajutan, Backatorpsskolan.


Engångsbetalning eller avbetalning via kvartalsavgift
Det har kommit frågor kring vad man sparar på att betala in en engångssumma i
stället för att betala via kvartalsavgiften. Det är lite vanskligt att svara på frågan
då det avgörs av räntan på lånet, som i skrivande stund är 6,55%.
Vid en rak amortering av 23 000kr till ovan ränta över 60 månader, uppgår
räntan till knappt 4 000kr, det är alltså detta belopp man sparar på att göra en
engångsbetalning om 23 000kr, om räntan förblir oförändrad. Således uppgår
kostnaden till 23 000 + 4 000 = 27 000kr
Den nya avgiften för radgarageägare som väljer att betala sin laddbox via
kvartalsavgiften kommer att bli 1710 kr. Detta pga. den budget Nordea krävde
för att godkänna vår låneansökan.
Det ger 1710 x 4 kvartal x 5 år = 34 200kr, alltså mer än ovan, detta för att dels
ha marginal för eventuella räntehöjningar, och också för att betala räntan på det
tillfälliga lån vi tagit som löses så snart Naturvårdsverket utbetalar det bidrag vi
är berättigade till, vi bedömer juni-24, 6 månader efter driftsättning av
anläggningen. Detta innebär att lånet kan vara avbetalat på mindre än 5 år, om
ränteläget medger detta över tid. Vill du betala lånet i förskott skall du betala
23 000 kr på Plusgiro: 4312389–2. Viktigt är att också ange namn och
adress i meddelandefältet.
Du måste betala så att vi har det på samfällighetens
konto senast den 15 november. Om du inte vill betala i förskott behöver du
inte göra någonting.

Nedan rubriker måste vi tyvärr också ha med i detta infoblad, detta för att våra
försäkringar ska gälla, och för att undvika potentiellt mycket tråkiga situationer
framöver.

Förändringar av elanläggningar i radgarage
Det har framkommit att det i ett antal radgarage har bytts ut belysning från
standardbelysning till lysrör. Lysrör med glim-tändare är inte tillåtna i
obevakade utrymmen, detta pga. brandrisk. Vi vill därför uppmana er som har
ljuskällor med glimtändare i era garage att omedelbart låta byta ut dom mot
godkända armaturer. Vi på minner om att allt arbete som utförs i samfällda
utrymmen skall utföras fackmannamässigt, och i förekommande fall av behörig
person.


Ingrepp i bärande konstruktioner
Det har även framkommit att man i garage kapat av takstolar, detta innebär
ingrepp i bärande konstruktioner, och är naturligtvis inte tillåtet. Om detta gäller
ditt garage, vänligen låt fackman återställa det snarast möjligt, innan snön
kommer och tynger våra tak.
Om en brand, eller att taket rasar pga. ovan finns stor risk att samfällighetens
försäkring inte gäller, och ärendet i stället överförs till radgarage-ägaren. Detta
vill vi naturligtvis inte ska hända, snälla hjälp oss med ovan.
Framtida förändringar av samfällda utrymmen ska utföras av föreningen, av just
ovan nämnde skäl