Hösten är verkligen här med regn och rusk. Styrelsen fortsätter sitt arbete och
nedan kommer en del information.
Extra stämman: Stämman gällande installation av laddbox för elbil i
radgaragen gick bra. Protokollet från stämman skickades in till Nordea och den
22/9–23 fick vi besked att samfälligheten erhåller lån.
Styrelsen kommer att skicka ut en separat inbjudan till er som har radgarage
med mer information inför arbetet med laddstationer. Bla. behöver garagen
tömmas något så att laddstationen kan installeras. Förskottsbetalningens avgift
för laddstationen är inte klar. Den informationen skickas ut separat i ett extra
informationsblad.
Bilkörning/parkering:
Det är allt för många som kör för fort i samfälligheten så därför har styrelsen
beslutat att köpa in och placera ut fler farthinder i området. Vi vill också
uppmärksamma er på att fordon ska parkeras på de parkeringsplatser som finns i
området.
Städdagen:
I tidigare informationsblad berättade vi att vi kommer att ha en städdag i höst.
Det korrekta datumet för städdagen är den 28/10–21. Vi träffas kl. 10. 00 vid
Backatorpet. Efter utfört arbete samlas vi igen för gemensamt kaffe. Har ni
grenar och sly från er trädgård så har ni möjlighet att lägga det i slyhögar på 4
olika platser i området. Det är de sedvanliga platserna, 2 st. på Båtsman Lustigs
gata och 2 st. på Båtsman Rems gata. Observera att ni inte får lägga rötter,
fyllda plastpåsar, bräder eller plank i högarna!