Städdagen:

Välkomna på samfällighetens gemensamma städdag som är den 6 maj med start kl. 10. 00. Vi samlas vid Backatorpet.

På städdagen samlas vi och hjälps åt med olika sysslor. Ni får mer information när vi ses vid start på städdagen. Har ni grenar och sly från er trädgård så har ni möjlighet att lägga det i slyhögar på 4 olika platser i området. Det är de sedvanliga platserna, 2 st. på Båtsman Lustigs gata och 2 st. på Båtsman Rems gata. Observera att ni inte får lägga rötter, bräder eller plank i högarna!

Extrastämma:

Ni som har radgarage kommer att kallas till en extrastämma den 31 maj kl. 19 i Kajutan Backatorpsskolan. Inbjudan kommer att läggas ut i era brevlådor. På stämman ska beslut tas om elbilsladdning i radgarage. Mer information får ni i inbjudan.

Grannsamverkan:

I syfte att förhindra inbrott i området vill styrelsen uppmärksamma er att ha grannsamverkan. Berätta gärna för grannen när ni reser bort så att ert hus har tillsyn.

Bilkörning/parkering:

Många barn är ute och leker i området. Var därför observanta och kör försiktigt! Parkering av bilar bör undvikas inne på gångvägar och gräsmattor. Fordon ska parkeras på de parkeringsplatser som finns i området.