Snöoväder och kyla gör att våren verkar komma sent i år. Men några vårblommor kan ses ändå i samfällighetens rabatter. 

Årsstämman 2023 

Vi vill återigen påminna om kommande årsstämma som är onsdagen den 12 april 2023 i lokal Kajutan, Backatorpsskolan. Ni har alla fått verksamhetsberättelsen utdelad i era postbrevlådor. Göm inte, att om ni är mer än en fastighetsägare och inte alla ägare kommer på årsmötet, så ska en ifylld fullmakt skickas med. Detta för att ni ska kunna rösta på stämman. 

Städdag 

Lördagen 6 maj 2023, inbjuds ni alla i samfälligheten att vara med på städdagen. Vi återkommer med mer information. Vi ses kl. 10.00 vid Backatorpet. 

Installation av laddboxar i radgaragen 

Nu har Lantmäteriet genomfört det informationsmöte om installation av laddboxar som ni medlemmar med radgarage blivit kallade till. Det var ett positivt möte och i nästa vecka kommer Lantmäteriets beslut. Vi räknar med att det innebär att vårt anläggningsbeslut ändras så att vi kan uppgradera vårt elnät för att kunna installera laddboxar i radgaragen. Styrelsen har nu också gått ut med en anbudsförfrågan om installationen av laddboxar till ca 10 olika företag. Anbuden från företagen kommer att utvärderas i april och därefter planerarvi att hålla en extrastämma för radgaragens medlemmar senast i början av juni. Stämman kommer då att få ta ställning till det anbud som styrelsen föreslår och finansieringslösning. Om stämman väljer att anta ett anbud kommer då det företaget att få uppdraget för att därefter påbörja arbetet. Förutsättningen för att kunna installera laddboxar i radgaragen är givetvis att extrastämman beslutar om detta. Men det krävs också att det inte blir något överklagande av Lantmäteriets beslut. I så fall kommer överklagan att gå till en domstol och då tvingas vi skjuta upp hela processen. Utifrån de domar som finns i liknande ärenden så bedömer styrelsen att samfälligheten till slut kommer att få rätt att installera laddboxar om en majoritet av medlemmarna vill det. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/. 

Vi vill också påminna er om att köra försiktigt i området. 

Styrelsen.