Styrelsen fortsätter sitt arbete med samfällighetens verksamhet.
Vattenavläsning
Styrelsen vill informera er om att i fakturan församfällighetsavgiften, som delas ut för kvartal 2, ingår även avgiften för vattenförbrukningen för varje fastighet för år 2022. Alla hushåll betalar för en förbrukning på 122 m3 /år. Den enskilda fastighetens förbrukning har vid årsskiftet mätts elektroniskt på era/hushållens vattenmätare i som finns i huset. Om man förbrukat mer eller mindre än 122m3 så korrigeras detta på avgiften.

Extra möte information från Lantmäteriet
Styrelsen påminner om mötet med Lantmäteriet som är onsdagen den 1 mars kl. 15.45 i lokalen Kajutan, Backatorpsskolan. För er som har radgarage kommer lantmätaren informera vad ett ändrat anläggningsbeslut för radgaragen innebär. Ni får också möjlighet att ställa frågor och ge era synpunkter. Om vi får ett positivt besked om ett nytt anläggningsbeslut så räknar vi med att under våren gå ut med en förfrågan till olika företag om att uppgradera elnätet i våra radgarage och installera laddboxar. Därefter kommer radgarageägarna kallas till en extrastämma för beslut om de anbud vi fått. Extrastämman bedömer vi kan ske i juni eller
augusti. Om stämman beslutar att vi skall anta ett av anbuden kommer det företag vi väljer att få uppdraget. Vi hoppas att därefter installationen kan ske så snart som möjligt.
Elavtal
F.o.m 1 februari så har vi i samfälligheten ett nytt rörligt el-avtal Styrelsen håller på att undersöka hur något nytt fördelaktigt avtal kan tecknas.
Årsstämman 2023
Vi vill också påminna om kommande årsstämma som är planerat att bli onsdagen den 12 april 2023 lokal Kajutan, Backatorpsskolan.
Städdag
Som tidigare nämnts så är nästa städdag lördagen 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023.