Nu är vi snart inne i december och nytt år. Styrelsen vill påminna er om att ni kan lämna in motioner i Samfällighetens postlåda vid Backatorpet eller skicka in till epost sekreteraren monica.kelvered@btorp.se senast 1 februari 2023 

Snöröjning 

Snöröjning och halkbekämpning har kommit i gång i området. Styrelsen vill göra er uppmärksamma på att ni boende får hålla rent framför er egen garageuppfart eller ingång. Detta utförs inte av snöröjaren. Av kostnadsskäl ingår inte heller bortforsling av snö i avtalet med ILTRA. Har ni synpunkter på snöröjningen så kan ni skriva till therese.flogard@btorp.se som är kontaktperson med snöröjaren. 

Grannsamverkan 

Det är fortsatt viktigt med grannsamverkan och förebyggande egna åtgärder. Läs gärna mer på www.samverkanmotbrott.se

Laddstationer i radgaragen 

Vi har tidigare informerat om mötet med Lantmäteriet som vi hade i oktober. Då önskade lantmätaren att vi skulle komplettera ritningsunderlaget avseende hur elnätet skall förstärkas. Vi räknar med att få ett sådant kompletterat underlag från Göteborg Energi AB inom några veckor och vi kommer då att skicka in det till Lantmäteriet för fortsatt hantering. 

Det extra möte med oss medlemmar som Lantmäteriet kommer att kalla till bedömer vi kommer att ske efter årsskiftet. Då kommer vi att få ta ställning till om vårt nuvarande anläggningsbeslut skall ändras för att möjliggöra elladdning av bilar i radgaragen. 

Hyreshöjning Backatorpet 

Styrelsen har beslutat att höja hyran för Backatorpet fr.o.m. den 1 januari 2023. 

Hyran blir för barnkalas 250 kr och för vuxenkalas 400 Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/ 

Aktiviteter våren 2023 

Kommande årsstämma är planerat att bli onsdagen den 12 april 2023. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2023 och kan då läggas i samfällighetens brevlåda som finns uppsatt vid Backatorpet. 

Nästa städdag kommer att vara lördagen 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/