Styrelsen inbjuder gamla som nya medlemmar sedvanligt till en gemensam städdag i samfälligheten. Vi ses på städdagen den 8 oktober 2022 och träffas kl. 10.00 vid samfällighetens gemensamhetsanläggning Backatorpet. Efter utfört arbete kommer det att finnas kaffe med tilltugg vid Backatorpet kl. 12.00. Fr.o.m. den 1 oktober kan ni lägga sly i någon av de fyra slyhögar som vi kommer att ha i området. Dessa placeras där vi brukar samla sly och grenar. Det är absolut förbjudet att slänga rötter eller annat i dessa slyhögar. Högarna bortforslas.

Inför vintern bör ni som har radgarage passa på att rengöra garageportar och hängrännor. Vi har tidigare sagt att var och en skall underhålla sina betonggolv i radgaragen. Ta loss lös betong, tvätta och fyll igen med betongspackel. Samordnarna för varje garageklubb kan ge information om vilken typ av spackel som kan köpas. Kostnaden tas från garageklubbarnas budget. Om inte detta görs och armeringen i golven börjar rosta måsta vi låta ett företag bila bort betong mm och lägga nytt betonggolv. Kostnaden för detta kommer att bli mycket hög

 

 En del skräp kommer att slängas på återvinningsstationen. Bla finns det äldre cyklar i något förråd. Vi ber er att märka upp de cyklar ni är ägare till och de som inte verkar ha någon ägare körs till återvinningsstationen.


Nu när det är höstmörker ute så är det bra om ni kan hjälpa till att klippa/ansa era häckar. Det finns ju möjlighet att slänga grenar i slyhögarna Vi har kontrakterat en snöröjare och denne kan få svårt att utföra sitt jobb med halkbekämpning och snöröjning om grenverk sticker ut i vägbanan. Likaså om häcken är för hög att sikten blir mindre för fordon. Vi uppmanar er alla också att ha grannsamverkan för att förhindra inbrott i våra hus.


Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/