Samfälligheten genomförde en extrastämma tisdagen den 23 mars. Syftet var att besluta om det fortsatta arbetet för att möjliggöra laddning av elbilar i radgaragen. Ett första steg är att begära ändring av vårt nuvarande anläggningsbeslut hos Lantmäteriet.

Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag att ansöka till Lantmäteriet om att ändra vårt anläggningsbeslut så att elnätet i radgaragen kan uppgraderas och att vi också kan installera laddstationer i radgaragen.
Vi skickar nu in vår ansökan till Lantmäteriet och som vi tidigare informerat om kan det ta upp till 8 månader innan vi får deras beslut- Då kan vi fortsätta med att begära anbud från olika entreprenörer mm. Vi kommer fortlöpande informera om hur arbetet fortsätter.

Idag delar vi ut verksamhetsberättelsen för 2021 och budgetförslag 2022 i alla brevlådor. Den kommer att behandlas på samfällighetens ordinarie årsstämma som äger rum onsdagen den 20 april kl 1900 i Kajutan, Backatorpsskolan.
Glöm inte att ta med fullmakt om inte alla ägare till en fastighet kan delta på mötet. Det går också bra att lämna fullmakt/-er till en granne om man inte kan delta på stämman.

Styrelsen Backatorps Samfällighet