KOM IHÅG

Extra stämma i Backatorps samfällighet tisdag 22 mars 2022, kl 19.00 i Kajutan  (Backatorpsskolan).

Som tidigare meddelats är stämmans syfte är att ta ställning till att ansöka till Lantmäteriet om en omprövning av samfällighetens anläggningsbeslut. Detta är ett led i processen för att kunna installera elbilsladdning i radgaragen.

Observera att samtliga ägare till fastigheterna i samfälligheten kallas. För att delta i omröstning behöver  du ta med fullmakt om bara en av två ägare av fastighet deltar. Du kan också rösta genom att ge en fullmakt till en granne. Blankett för fullmakt finner du i vår tidigare kallelse.

Ändring av regler för uthyrning av Backatorpet

Med anledning av skadegörelse i lokalen  och att grannar blivit störda, måste vi ändra reglerna för uthyrning av vår  gemensamma lokal. Fortsättningsvis hyrs Backatorpet inte ut till personer under 25 år och inte heller till personer  som inte tillhör föreningen.  För övrigt gäller samma regler som tidigare, se https://btorp.se/ för kostnad etc.

Ansning av häckar

Bild från Göteborgs stads hemsida

Styrelsen vill också påminna om att berörda fastighetsägare måste klippa buskar och häckar vid tomtgränserna, så att framkomligheten för räddningsfordon och snöröjning inte hindras, samt att växtligheten inte utgör någon trafikfara. Läs om din ditt ansvar som fastighetsägare på Göteborgs stads hemsida> gator vägar torg> ditt ansvar som fastighetsägare> häckar och buskage.

Inbrottsrisker

Tyvärr har det förekommit inbrott i några radgarage den senaste tiden. Styrelsen uppmanar er att inte förvara värdefulla saker i garagen. Samverka med grannar om du reser bort.

Samfällighetens årsmöte planeras till den 20 april 2022

Styrelsen för Backatorps samfällighet