Hej

Då det har kommit flera frågor till Styrelsen om skyddrum så vill styrelsen informera er om att:

Samfällighetens kvartersstuga Backatorpet Båtsman Lustigs gata 28 är, också vårt gemensamma skyddsrum.
Förra året rustade vi upp det och fick också godkänt av myndigheterna. Vi kan iordningställa skyddsrummet snabbt om det behövs och det rymmer 120 personer.

Styrelsen