Extra Informationsblad

Samfälligheten genomförde en extrastämma tisdagen den 23 mars. Syftet var att besluta om det fortsatta arbetet för att möjliggöra laddning av elbilar i radgaragen. Ett första steg är att begära ändring av vårt nuvarande anläggningsbeslut hos Lantmäteriet.

Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag att ansöka till Lantmäteriet om att ändra vårt anläggningsbeslut så att elnätet i radgaragen kan uppgraderas och att vi också kan installera laddstationer i radgaragen.
Vi skickar nu in vår ansökan till Lantmäteriet och som vi tidigare informerat om kan det ta upp till 8 månader innan vi får deras beslut- Då kan vi fortsätta med att begära anbud från olika entreprenörer mm. Vi kommer fortlöpande informera om hur arbetet fortsätter.

Idag delar vi ut verksamhetsberättelsen för 2021 och budgetförslag 2022 i alla brevlådor. Den kommer att behandlas på samfällighetens ordinarie årsstämma som äger rum onsdagen den 20 april kl 1900 i Kajutan, Backatorpsskolan.
Glöm inte att ta med fullmakt om inte alla ägare till en fastighet kan delta på mötet. Det går också bra att lämna fullmakt/-er till en granne om man inte kan delta på stämman.

Styrelsen Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsaExtra Informationsblad

Informationsblad 3 , 220319

KOM IHÅG

Extra stämma i Backatorps samfällighet tisdag 22 mars 2022, kl 19.00 i Kajutan  (Backatorpsskolan).

Som tidigare meddelats är stämmans syfte är att ta ställning till att ansöka till Lantmäteriet om en omprövning av samfällighetens anläggningsbeslut. Detta är ett led i processen för att kunna installera elbilsladdning i radgaragen.

Observera att samtliga ägare till fastigheterna i samfälligheten kallas. För att delta i omröstning behöver  du ta med fullmakt om bara en av två ägare av fastighet deltar. Du kan också rösta genom att ge en fullmakt till en granne. Blankett för fullmakt finner du i vår tidigare kallelse.

Ändring av regler för uthyrning av Backatorpet

Med anledning av skadegörelse i lokalen  och att grannar blivit störda, måste vi ändra reglerna för uthyrning av vår  gemensamma lokal. Fortsättningsvis hyrs Backatorpet inte ut till personer under 25 år och inte heller till personer  som inte tillhör föreningen.  För övrigt gäller samma regler som tidigare, se https://btorp.se/ för kostnad etc.

Ansning av häckar

Bild från Göteborgs stads hemsida

Styrelsen vill också påminna om att berörda fastighetsägare måste klippa buskar och häckar vid tomtgränserna, så att framkomligheten för räddningsfordon och snöröjning inte hindras, samt att växtligheten inte utgör någon trafikfara. Läs om din ditt ansvar som fastighetsägare på Göteborgs stads hemsida> gator vägar torg> ditt ansvar som fastighetsägare> häckar och buskage.

Inbrottsrisker

Tyvärr har det förekommit inbrott i några radgarage den senaste tiden. Styrelsen uppmanar er att inte förvara värdefulla saker i garagen. Samverka med grannar om du reser bort.

Samfällighetens årsmöte planeras till den 20 april 2022

Styrelsen för Backatorps samfällighet

Fortsätt läsaInformationsblad 3 , 220319

Skyddsrum Backatorpet

Hej

Då det har kommit flera frågor till Styrelsen om skyddrum så vill styrelsen informera er om att:

Samfällighetens kvartersstuga Backatorpet Båtsman Lustigs gata 28 är, också vårt gemensamma skyddsrum.
Förra året rustade vi upp det och fick också godkänt av myndigheterna. Vi kan iordningställa skyddsrummet snabbt om det behövs och det rymmer 120 personer.

Styrelsen

Fortsätt läsaSkyddsrum Backatorpet