Den mycket stora smittspridningen av Coronaviruset är
skälet till att styrelsen nu valt att ställa in extrastämman

Nytt preliminärt datum är den 22 mars kl 1900
i Kajutan/Backatorpsskolan.

Vi kommer att dela ut en ny kallelse till extrastämman
den 22 mars i brevlådorna minst 14 dagar före
extrastämman.

Styrelsen
Backatorps Samfällighetsförening