Det verkar tyvärr som att tryckfelsnissen vart i farten nu i juletid, detta informationsblad är egentligen nummer 11 (inte 10).

Nu är det vackert vitt ute i terrängen av den snö som fallit. Vi uppmanar er till försiktighet
när ni är ute och går. Snöröjaren arbetar så mycket han hinner med. Det är företaget Iltra som
snöröjer. Har ni synpunkter på snöröjningen så kan ni kontakta Therese Flogård
therese.flogard@btorp.se för att delge oss synpunkterna och så att vi kan kontakta snöröjaren.
Viktigt att veta är att ingen bortforsling av snö sker. Snöröjning utan för egen ingång sker av
den boende.

Vi uppmärksammar er också på att soptunnan vid Backatorpet är endast till för Backatorpets
gäster.

Planera redan nu in i din agenda händelserna viktiga datum för våren 2022:

Extrastämma gällande projekt elbilsladdning i våra radgarage blir den 25/1-22
kl. 19 i Kajutan/Backatorpsskolan. Kallelse till extra stämman kommer att delas ut i era
postlådor i början av januari.

Samfällighetens årsmöte planeras till den 20 april 2022 kl. 19.00.

Kajutan/Backatorpsskolan. Motioner till detta skall vara inkomna senast den 1 februari 2022.
Motionerna kan läggas i samfällighetens brevlåda uppe vid Backatorpet alt. skickas in till
sekreterare monica.kelvered@gmail.com

Vår samfällighet behöver er medlemmars engagemang för att verksamheten skall fungera bra.
Särskilt viktigt är att få in medlemmar i styrelsen där vi behöver olika kompetenser. Finns
intresse att arbeta i styrelsen som ledamot eller suppleant kan ni höra av er till valberedningen
Håkan Karlsson ,tel: 0723-955704, eller till Tore Eriksson, tel: 0707-812951, som berättar
mer om arbetet i styrelsen.

Vår gemensamhetslokal Backatorpet kan bokas hos Josefin Hellsborn
Josefin.hellsborn@btorp.se Tel: 0707-227726

Pris för boende i området Barnkalas 200 kr och Vuxenkalas 350 kr. Du kan också hyra bord
och stolar till en kostnad för 150 kr. Kostanden för personer utanför samfälligheten kan ses på
samfällighetens hemsida. Nu kan ni också se på vår hemsida när Backatorpet är uppbokat.