Tack för ert engagemang på städdagen! Många kom och mycket blev gjort. Kaffet, korven och bullarna gick åt.

Installation av laddstationer i radgaragen

Vi har tidigare informerat om arbetet med att ta fram ett förslag på att installera laddare för elfordon i radgaragen (se tidigare info på btorp.se). Vi väntar fortfarande på ett underlag från vårt elnätsleverantör som vi behöver för att kunna gå ut med en anbudsförfrågan till olika leverantörer av laddstationsteknik. Skälet till dröjsmålet är att det är så många som vill uppgradera elnät och installera laddstationer så elnätsbolaget inte hinner med. Senaste informationen är att vi skall få vårt underlag i november och först då kan vi gå ut med en förfrågan till olika leverantörer för att få in anbud med förslag på kostnader, tekniska lösningar mm.

Vi väntar också på den statliga utredningen om förenklade regler för bl a samfälligheter att installera laddstationer. Denna utredning skall också vara klar i november men redan nu så har Lantmäteriet sagt att de numera betraktar möjligheten för samfälligheter att skaffa laddningsmöjligheter för fordon är en investering av ”stadigvarande betydelse”. Därmed blir det betydligt enklare för oss att få ett godkännande från dem.

När vi fått in anbuden från olika leverantörer med kostnader och tekniska lösningar så kommer vi att mer i detalj informera om detta. Vi kommer också att genomföra en extrastämma för att besluta om hur vi går vidare.

Det är svårt att säga hur lång tid detta kommer att ta pga den höga belastningen det nu är på många företag och myndigheter som arbetar med ladd infrastruktur. Vi återkommer också regelbundet med information i denna fråga.

Ovanstående information gäller bara de medlemmar som har plats i ett radgarage. Ni som har fristående hus väljer själva om ni vill installera en laddstation. Viktigt dock att låta en behörig elektriker utföra installationen.

Samfällighetens årsmöte planeras till den 20 april 2022. Motioner till detta skall vara inkomna den 1 februari 2022.

Styrelsen för Backatorps samfällighet