Hösten är här och det är dags för STÄDDAG igen.

LÖRDAG DEN 25 SEPTEMBER KL 10 samlas vi vid Backatorpet för att ta itu med
gemensamma sysslor i vårt område. Vi ska bland annat laga klätterställningen, betsa
ytterdörrar till förrådsutrymmena i radgaragen, röja sly och som vanligt snygga till på
grönområdena. Styrelsen vill också uppmana er att klippa häckar och buskar som vetter mot
vägar och gångbanor. När snöröjningen kommer i gång så utgör grenar och buskage ett
hinder om grenar hänger ut mot vägbanan. Efter dagens aktivitet så bjuds det på gofika vid
Backatorpet. Välkomna!

Vi ber er uppmärksamma att det på olika ställen i området växer s.k. invasiva arter, det vill
säga växter som sprider sig ohämmat och är mycket svåra att utrota. I Backatorp finns det
parkslide och åkervinda. På nätet kan du söka efter information om hur de se ut och hur du
kan bekämpa dem på bästa sätt.

Styrelsen vill också påpeka att det inte är tillåtet att lägga skräp utanför Backatorps entré.
Det skräp som finns där nu är överblivet material från renovering av lekredskapen och de
kommer att forslas bort på städdagen.


Tyvärr måste vi också meddela att det förekommit skadegörelse i form av klotter på
lekredskapen på lekplatsen, på Backatorpet och några andra ställen. Vi ber er vara
uppmärksamma på om det förekommer klotter och gärna meddela någon i styrelsen. Det är
viktigt att sanera genast, så att det inte blir mer.

Styrelsen har beslutat, att hyra ut Backatorpet från och med 1 september 2021. Vill du boka
lokalen så hör av dig till Josefin Hellsborn Josefin.hellsborn@btorp.se. Pris för boende i
området Barnkalas 200 kr och Vuxenkalas 350 kr. Du kan också hyra bord och stolar till en
kostnad för 150 kr.

Styrelsen för Backatorps samfällighet