Sommaren ser ut att vara över. Hösten nalkas och det blir mörkare på kvällarna. Vi i styrelsen
vill uppmana er att ha grannsamverkan så att vi kan förhindra inbrott i våra hus. Styrelsen har
också en tanke att se över gatubelysningen så att den fungerar så att området blir bättre belyst.
Vi håller också på att söka någon firma som kan medverka till halkbekämpning och
snöröjning.

Lekplatsens klätterställning är trasig. Den kommer att åtgärdas på städdagen.

Vi vill också informera er om att arbetsgruppen som ser över laddning av elfordon i
radgaragen fortsätter sitt arbete. Ett dokument med information om laddning av elfordon finns
utlagt på samfällighetens hemsida. Informationen har också spridits till alla de som har
radgarage. Styrelsen vill även att ni alla i samfälligheten får läsa informationen och
dokumentet har därför lagts ut på hemsidan www.btorp.se. Det är viktig information då
lantmäteriet nu funderar på om el försörjningen i radgaragen även kan komma att påverka
hela samfälligheten. Arbetsgruppen väntar på svar från Lantmäteriet som bedömer el-frågan.

Planera gärna in i er agenda samfällighetens gemensamma städdag
den 25/9-21 med start kl. 10. Mer information kommer i nästa
informationsblad.


Det är nu möjligt att hyra Backatorpet från och med 1 september 2021. Vill du boka lokalen så
hör av dig till Josefin Hellsborn Josefin.hellsborn@btorp.se. Pris för boende i området
Barnkalas 200 kr och Vuxenkalas 350 kr. Du kan också hyra bord och stolar till en kostnad för
150 kr. En uppdatering av kostanden för personer utanför samfälligheten kommer att ske
under hösten. På vår hemsida kommer det snart vara möjligt att se aktuella bokningar på
Backatorpet.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet