Informationsblad nr 8

Hösten är här och det är dags för STÄDDAG igen.

LÖRDAG DEN 25 SEPTEMBER KL 10 samlas vi vid Backatorpet för att ta itu med
gemensamma sysslor i vårt område. Vi ska bland annat laga klätterställningen, betsa
ytterdörrar till förrådsutrymmena i radgaragen, röja sly och som vanligt snygga till på
grönområdena. Styrelsen vill också uppmana er att klippa häckar och buskar som vetter mot
vägar och gångbanor. När snöröjningen kommer i gång så utgör grenar och buskage ett
hinder om grenar hänger ut mot vägbanan. Efter dagens aktivitet så bjuds det på gofika vid
Backatorpet. Välkomna!

Vi ber er uppmärksamma att det på olika ställen i området växer s.k. invasiva arter, det vill
säga växter som sprider sig ohämmat och är mycket svåra att utrota. I Backatorp finns det
parkslide och åkervinda. På nätet kan du söka efter information om hur de se ut och hur du
kan bekämpa dem på bästa sätt.

Styrelsen vill också påpeka att det inte är tillåtet att lägga skräp utanför Backatorps entré.
Det skräp som finns där nu är överblivet material från renovering av lekredskapen och de
kommer att forslas bort på städdagen.


Tyvärr måste vi också meddela att det förekommit skadegörelse i form av klotter på
lekredskapen på lekplatsen, på Backatorpet och några andra ställen. Vi ber er vara
uppmärksamma på om det förekommer klotter och gärna meddela någon i styrelsen. Det är
viktigt att sanera genast, så att det inte blir mer.

Styrelsen har beslutat, att hyra ut Backatorpet från och med 1 september 2021. Vill du boka
lokalen så hör av dig till Josefin Hellsborn Josefin.hellsborn@btorp.se. Pris för boende i
området Barnkalas 200 kr och Vuxenkalas 350 kr. Du kan också hyra bord och stolar till en
kostnad för 150 kr.

Styrelsen för Backatorps samfällighet

Fortsätt läsaInformationsblad nr 8

Informationsblad nr 7, 210826

Sommaren ser ut att vara över. Hösten nalkas och det blir mörkare på kvällarna. Vi i styrelsen
vill uppmana er att ha grannsamverkan så att vi kan förhindra inbrott i våra hus. Styrelsen har
också en tanke att se över gatubelysningen så att den fungerar så att området blir bättre belyst.
Vi håller också på att söka någon firma som kan medverka till halkbekämpning och
snöröjning.

Lekplatsens klätterställning är trasig. Den kommer att åtgärdas på städdagen.

Vi vill också informera er om att arbetsgruppen som ser över laddning av elfordon i
radgaragen fortsätter sitt arbete. Ett dokument med information om laddning av elfordon finns
utlagt på samfällighetens hemsida. Informationen har också spridits till alla de som har
radgarage. Styrelsen vill även att ni alla i samfälligheten får läsa informationen och
dokumentet har därför lagts ut på hemsidan www.btorp.se. Det är viktig information då
lantmäteriet nu funderar på om el försörjningen i radgaragen även kan komma att påverka
hela samfälligheten. Arbetsgruppen väntar på svar från Lantmäteriet som bedömer el-frågan.

Planera gärna in i er agenda samfällighetens gemensamma städdag
den 25/9-21 med start kl. 10. Mer information kommer i nästa
informationsblad.


Det är nu möjligt att hyra Backatorpet från och med 1 september 2021. Vill du boka lokalen så
hör av dig till Josefin Hellsborn Josefin.hellsborn@btorp.se. Pris för boende i området
Barnkalas 200 kr och Vuxenkalas 350 kr. Du kan också hyra bord och stolar till en kostnad för
150 kr. En uppdatering av kostanden för personer utanför samfälligheten kommer att ske
under hösten. På vår hemsida kommer det snart vara möjligt att se aktuella bokningar på
Backatorpet.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsaInformationsblad nr 7, 210826