Vi planerar att genomföra samfällighetens årsstämma den 21 april k.l 19.00 i Kajutan, Backatorpsskolan som framgår av verksamhetsberättelsen ni nu fått. För att minska riskerna för smittspridning av Coronaviruset ser vi gärna att det inte blir för många personer på årsstämman. Om ni är flera som äger ett hus så ser vi helst att bara en av er kommer och närvarar. Vi accepterar i år muntlig fullmakt från de övriga husägarna. Vill ni inte komma alls, så kan ni ge fullmakt till en granne eller till någon i styrelsen om ni så önskar. Fullmakt till styrelsen kan läggas i vår brevlåda i Backatorpet, dock senast den 20 april. I verksamhetsberättelsen finns en fullmakt som ni kan använda.

Styrelsen kommer också att ordna i möteslokalen så att det blir ordentligt avstånd mellan deltagarna. Det kommer också finnas möjlighet att stå utanför om så önskas. Vi vill gärna att ni också bär munskydd.

Styrelsen vill också meddela att vattenavräkningen kommer med i föreningsavgiften denna månad.

Planera gärna in i era agendor också samfällighetens gemensamma städdag som kommer äga rum den 9 maj.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

STYRELSEN FÖR BACKATORPS SAMFÄLLIGHET 2020-2021