Här kommer årets andra informationsblad från Backatorps samfällighetsförening.

Årsmötet planeras att äga rum Onsdagen den 21 april 2021, i Kajutan/Backatorpsskolan
Vi har fortfarande planeringen att vi ska kunna ses då, men vi följer givetvis hur Coronasituationen utvecklas. Vi vill informera er om att i verksamhetsberättelsen kommer det
att finnas en fullmaktsblankett. Vi ser gärna att fullmakt används i stor utsträckning och att
högst en person /hushåll kommer till årsmötet. Verksamhetsberättelsen kommer att delas ut i
medlemmarnas postlådor i god tid innan årsstämman.

Styrelsen har också lagt planeringen att vi ska ha en gemensam städdag söndag den 9 maj 2021.
Vi måste tyvärr meddela att Backatorpet kommer fortsatt att vara stängt för uthyrning pga Coronaläget. Så fort det är möjligt så återkommer vi med vem ni ska kontakta för att hyra.
Styrelsen vill påminna er om grannsamverkan så att vi kan försök förhindra inbrott eller
skadegörelse på husen i området.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet