Detta informationsblad är det sista för år 2020. Året går mot sitt slut, ett år som varit olikt andra år och helt dominerats av pandemin. Nu hoppas vi på att det blir ljusare tider och ser fram emot att nästa år blir bättre. Fler av er bidrar dock till en ljusare tillvaro med många uppsatta ljusslingor, tomtar och djur som lyser.

Styrelsen vill göra er observanta på att kvartalsavgiften till föreningen nu går till ett annat Plusgirokonto än förut. Det rätta kontonumret är 4805301-1. Ni som har autogiro kan behöva anmäla autogiro på nytt för att avgiften ska hamna rätt.

Efter att vi nu bytt merparten av vår gatubelysning till armatur med LED-lampor vill styrelsen nu fortsätta med att byta till LED-lampor vid radgaragen. Förutom lägre elförbrukning så kan vi också få en något starkare belysning, dessutom till en låg kostnad. I samarbete med styrelsen så kommer garagesamordnarna att byta ut glödlamporna vid radgaragen.

Styrelsen planerar också för att vi ska kunna ha årsmöte Onsdagen den 21 april 2021och då önskar vi att motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2021 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se).

Styrelsen vill återigen påminna om att vattenavläsning av hushållens vattenförbrukning kommer att ske vid nyår. Vattenavläsningen sker digitalt utanför varje fastighet av styrelsen. I samfällighetens avgift ingår 120 kubikmeter och den förbrukning som är över får betalas extra men den som är under får motsvarande reducerad kostnad.

Backatorpet är också fortsatt stängt för uthyrning

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Styrelsen önskar er alla en god jul och gott nytt år.