Styrelsen har återbetalat 300 000 kr extra av det lån som togs i samband med takbyte av radgaragen. Orsaken är att vi inte behövde utnyttja hela lånet vid takreparationen. Genom denna återbetalning förkortar vi återbetalningstiden och får samtidigt lägre räntekostnader.
De nya uppsatta Led-Lamporna lyser fint i området. Det finns några lampor kvar som kommer att bytas ut när ekonomin tillåter. Vi vill att ni klipper rent från grenar och ris vid de lampor ni har nära er så att lamporna lyser så som den ska.

Styrelsen vill redan nu berätta att Samfällighetens årsstämma 2021 kommer att ske 21/4.
Mer information kommer i kommande informationsblad om hur årsstämmans kan genomföras med tanke på Coronasituationen.

Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2020 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se)

Vattenavläsning av hushållens vattenförbrukning kommer att ske vid nyår. Vattenavläsningen sker digitalt utanför varje fastighet av styrelsen. I samfällighetens avgift ingår 120 kubikmeter och den förbrukning som är över får betalas extra men den som är under får motsvarande reducerad kostnad.

Kontakt med parkeringsbolag för att stävja otillåten parkering främst på Båtsman Rems Gata har också tagits. Styrelsen kommer att avvakta med ett eventuellt avtal med parkeringsbolag tills vi ser hur många obehöriga som använder våra parkeringar

Många har redan satt upp fina ljusbelysningar men vi vill uppmana er till grannsamverkan nu när det är mörkt. Tänd upp i huset och gärna också ytterbelysningen, i syfte att förhindra in-brott.

Vi vill också informera er om att styrelsen beslutat att inte hyra ut Backatorpet t.v. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetes riktlinjer.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet