Stort Tack alla ni som ställde upp på städdagen!
Det blev en hel del utfört. De finns en säck med makadam som står vid ingången till Backatorpet. Ni som vill kan hämta makadam ur säcken.
Ett stort tack till en av de närvarande som gjorde en grundlig egenkontroll av lekplatserna. Denna kontroll dokumenterades och som kommer att vara till hjälp
i det fortsatta arbetet med underhåll av lekplatserna.
Vid stora lekplatsen kommer en gunga som är trasig att tas bort. Gunga kommer att ersättas under våren 2021, samt taket på det lilla lekhuset.

Nya LED-ytterlampor, 26 st. har bytts ut i området. B.la har gångvägar och parkeringsplats fått nya lampor. Det är några äldre lampor kvar att byta och planen är att dessa byts år 2022 alt när någon går sönder.

Vi har förnyat avtalet med företaget Iltra om snöröjning, Som vanligt får vi själva skotta bort de snösträngar som kan uppstå vid entréer /garageuppfarter.
Det kommer många frågor om Com Hem, förändringen av det analoga utbudet och förändring av e-postadresser. Styrelsen kommer strax att lägga ut mer information på samfällighetens hemsida www.btorp.se . Vi uppmanar er därför att gå in på hemsidan och läsa mer.

Många frågar om företaget IP Only som nu erbjuder fiberanslutning. Vi vill dock nämna att vi redan har ett gruppavtal med Com Hem som innebär starkt reduce-rade priser. Huvuddelen av Com Hems nät är fiber utom den sista delen i fastig-hetsnätet som är koaxialkabel. Redan nu kan man beställa hastigheter på upp till 1200 mb/s av Com Hem. De utvecklar också sitt nät genom att bygga mer fiber ut mot fastigheterna och man räknar med att så småningom kunna erbjuda has-tigheter på flera Gbit/s, teoretiskt upp till 10 Gb/s. Vi kommer också att lägga ut denna info på hemsidan. Observera att den som ansluter sig till IP Only fortfa-rande får betala samma avgift till samfällighetsföreningen”

Styrelsen vill också påminna er om, att Com Hem tar bort e-postmöjlighet i sitt utbud och att ni som har Com Hems mailadress behöver byta e-postadress.
Vi vill också uppmana till grannsamverkan nu när det är mörkt. Tänd upp i huset och gärna också ytterbelysningen, i syfte att förhindra inbrott.

Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/

Vill du hyra Backatorpet? Hör av dig till Annica Rundgren:
backatorpet@btorp.se eller Tel: 0736-46 01 99 så bokar hon in dig.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet