ComHem information

Vi i styrelsen har fått flera frågor om vad ComHem har för kapacitet och deras framtida planer. Vi frågade ComHem och visar deras svar här. Sammanfattningsvis kan ComHem leverera något snabbare bredband än IP Only och de har planer på att öka hastigheten ännu mer:

Rent nätmässigt så kan man säga att ni har de facto redan ett fibernät på plats idag från oss. Idag har ni ett nät som kallas Fiberkoax (i folkmun Kabel-TV nätet) och består till ca 97 % av ljus i hårdplast eller glas, även kallat fiber, med sista biten koaxialkabel i spridningsnätet/fastighetsnätet. Vi säljer samma typ av tjänster, har samma priser, samma hastighetsgarantier och likvärdig hårdvara oavsett infrastruktur så som exempelvis ett FiberLAN som några kallar bara för ”fiber”.

I ert nät idag kan man som medlem i er förening köpa 1200Mbits Bredband om man så vill, det är få som jag känner till som vill ha och behöver mer än så, vilket generellt är mer än ett helt nyinstallerat FiberLAN. Dessutom är det den enda, mig veterligen, infrastruktur i Sverige som har ett bra digitalt grundutbud av TV-kanaler i alla uttag utan box eller abonnemang.

Gällande framtiden för Fiberkoax: Vi riktar nu om fokus, avancerar kraftigt och utökar infrastrukturen ytterligare i ett projekt som kallas Remote PHY, där vi under kommande period bygger ut fiberpunkterna ännu längre ut i nätet. Elektroniken och optiken i de viktigaste bitarna i nätet ersätts och samtidigt uppgraderas våra accesspunkter. Det innebär att alla boende får ökad kapacitet i nätverket som de redan har. Den internationella standarden DOCSIS 3.1 som vi nu inför, kan i teorin ge 10 Gbit/s vid nedladdning och drygt 2 Gbit/s vid uppladdning.
Digitaliseringen var en del i att möjliggöra uppgraderingen. Detta gör vårt nät redo för era framtida behov.

MVH Styrelsen

Fortsätt läsa

Informationsblad nr 10

Stort Tack alla ni som ställde upp på städdagen!
Det blev en hel del utfört. De finns en säck med makadam som står vid ingången till Backatorpet. Ni som vill kan hämta makadam ur säcken.
Ett stort tack till en av de närvarande som gjorde en grundlig egenkontroll av lekplatserna. Denna kontroll dokumenterades och som kommer att vara till hjälp
i det fortsatta arbetet med underhåll av lekplatserna.
Vid stora lekplatsen kommer en gunga som är trasig att tas bort. Gunga kommer att ersättas under våren 2021, samt taket på det lilla lekhuset.

Nya LED-ytterlampor, 26 st. har bytts ut i området. B.la har gångvägar och parkeringsplats fått nya lampor. Det är några äldre lampor kvar att byta och planen är att dessa byts år 2022 alt när någon går sönder.

Vi har förnyat avtalet med företaget Iltra om snöröjning, Som vanligt får vi själva skotta bort de snösträngar som kan uppstå vid entréer /garageuppfarter.
Det kommer många frågor om Com Hem, förändringen av det analoga utbudet och förändring av e-postadresser. Styrelsen kommer strax att lägga ut mer information på samfällighetens hemsida www.btorp.se . Vi uppmanar er därför att gå in på hemsidan och läsa mer.

Många frågar om företaget IP Only som nu erbjuder fiberanslutning. Vi vill dock nämna att vi redan har ett gruppavtal med Com Hem som innebär starkt reduce-rade priser. Huvuddelen av Com Hems nät är fiber utom den sista delen i fastig-hetsnätet som är koaxialkabel. Redan nu kan man beställa hastigheter på upp till 1200 mb/s av Com Hem. De utvecklar också sitt nät genom att bygga mer fiber ut mot fastigheterna och man räknar med att så småningom kunna erbjuda has-tigheter på flera Gbit/s, teoretiskt upp till 10 Gb/s. Vi kommer också att lägga ut denna info på hemsidan. Observera att den som ansluter sig till IP Only fortfa-rande får betala samma avgift till samfällighetsföreningen”

Styrelsen vill också påminna er om, att Com Hem tar bort e-postmöjlighet i sitt utbud och att ni som har Com Hems mailadress behöver byta e-postadress.
Vi vill också uppmana till grannsamverkan nu när det är mörkt. Tänd upp i huset och gärna också ytterbelysningen, i syfte att förhindra inbrott.

Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/

Vill du hyra Backatorpet? Hör av dig till Annica Rundgren:
backatorpet@btorp.se eller Tel: 0736-46 01 99 så bokar hon in dig.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet


Fortsätt läsa

Infoblad 9

Hej!

Styrelsen har fått frågor gällande fiberanslutning för bredband därav denna information.

Företaget IP Only knackar dörr i området och säljer fiber. Styrelsen varken avråder från eller rekommenderar någon att ta deras erbjudande. Det är en sak för den enskilde fastighetsägaren att bestämma hur man vill göra, efter att noggrant ha kontrollerat om vad erbjudan-det innebär. Men vi i styrelsen vill berätta att föreningen har ett grupp-avtal med ComHem och kostnaden för det kommer fastighetsägaren att fortsätta betala genom samfällighetsavgiften.

Frågan om fiberanslutning blir en fråga för föreningen om IP Only behöver gräva i samfällighetens mark för att komma fram med fibern.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Fortsätt läsa