Välkomna hem efter sommarledighet och semestrar. Nu är hösten i antågande
och styrelsen har haft ett första höstmöte.

ComHem: Vi vill påkalla uppmärksamheten på att ComHem går över till digital
sändning – Ni som har analog TV tag kontakt med ComHem för information
och hjälp.

Samordningsmöte radgarage: Tisdagen den 17 augusti träffade styrelsen sam-
ordnarna för de sex radgarageklubbarna i vår samfällighet, för vår årliga dis-
kussion om underhållet av samfällighetens radgarage.

Nu, när samtliga tak, hängrännor och stuprör på radgaragen har bytts ut så är det
viktigt att vi fortsätter underhålla bla fasaderna på radgaragen. Varje radgarage
har också en liten fond för detta underhåll. Vi var också överens om att vi själva
skall fortsätta att utföra denna typ av underhåll för att hålla nere våra kostnader.

Den firma, PortGiganten, som installerade våra garageportar för några år sedan
var nyss i vårt område och påpekade då att flera garageportar var smutsiga. De
sa att vi bör rengöra dessa regelbundet annars finns risk att färgen flagnar av.
När de nya portarna installerades sattes också nya ramar i trä upp runt portarna.
Trät var då obehandlat och det bestämdes då att varje fastighetsägare själv skulle
grund- och täckmåla träramarna. Enligt vad som framkom på vårt möte har alla
inte gjort detta. Så var och en uppmanas att tvätta sin garageport och vid behov
även komplettera målningen runt sin garageport.

En renovering av betonggolven i radgaragen ligger ca 10 år fram i tiden. Det är
dock viktigt att dessa underhålls fram till dess. Tex genom att ta bort utflis-
ningar/håligheter i betongen och spackla igen dessa så att den underliggande ar-
meringen inte börjar rosta vilket sannolikt medför att den planerade renove-
ringen om 10 år blir betydligt dyrare än vi har budgeterat för. Är ditt betonggolv
dåligt så kontakta din samordnare i garageklubben så får du råd om hur du kan
göra.

Du kan läsa mer om vad som gäller för radaragen på vår hemsida www.btorp.se

Gå in på dokumentarkivet/stadgar och ordningsregler.

Laddning av el-bil: Slutligen vill vi påminna om att det inte är tillåtet att ladda
elhybridbilar utan styrelsens godkännande. Vårt elnät i radgaragen är underdi-
mensionerat för laddning av elhybridbilar och i nuläget kan högst en bil per rad-
garage laddas om vissa villkor är uppföljda. En renodlad elbil kan inte alls lad-
das i ett radgarage. Kontakta alltid styrelsen först om ni planerar att skaffa en el-
hybridbil. Se gärna in på samfällighetens och läs ordningsregler för elbilsladd-
ning mm.

Har du häck runt din tomt?

Styrelsen vill påtala att ni som har häck bör ansa dessa regelbundet. Se över så
att de inte växer ut i gatan. När ev. snöplog kommer så måste den kunna köra in-
till kantstenen och snöröja. Om häcken är i ett hörn mot körbanan bör den klip-
pas ner till 80 cm för att förbättra sikten och därmed minska risken för olyckor,

Hastighetsbegränsning: Styrelsen vill också påminna om att det råder hastig-
hetsbegränsning i området och det är 20 km/tim som gäller. Observera att du ska
kunna stanna för tex för barn som leker.

Uppmana också era mopedburna ungdomar som kör i området att följa hastig-
hetsbegränsningen och köra varsamt i området.

Städdagen: Samfällighetens städdag sker den 26/9 med start KL 10.00 vid
Backatorpet Kaffe serveras utomhus kl 12.00.

Vill du hyra Backatorpet? Hör av dig till Annica Rundgren:
backatorpet@btorp.se eller Tel: 0736-46 01 99 så bokar hon in dig.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet