Styrelsen vill uppmärksamma er på vad som gäller för växtlighet av häckar, buskar och träd i ett villaområde. Speciellt viktigt är att ni som har utfarter, eller att er tomt gränsar mot en utfart eller brandväg, bör se över er häck och ansa den enl. de regler som finns. Bl.a. så kan dessa regler läsas på Göteborgs stads hemsida:

https://goteborg.se/wps/portal/start/gator-vagar-och-torg/gator-ochvagar/trafiksakerhet/hackar-och-buskage

Vid gatuhörn, i den så kallade sikttriangeln bör dina växter/häckar sträcka sig högst 80 cm över gatan. Samma sak gäller vid cykelvägskorsning. Styrelsen uppmanar er boenden i samfälligheten, att se över er häck och ansa/klippa den så att vi får fri sikt i de gatuhörn som finns i samfälligheten. Passa också på att ansa era häckar som växer ut över våra vägar. Boende i ett villaområde ska undvika att elda i området. Vi vill därför påminna om de regler som gäller för eldning i villaområde v.g. se https://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/boendemiljo/eldatradgardsavfall-och ris/

MVH Styrelsen