Hej!
I morgon onsdagen den 6 maj räknar man med att lägga på pannorna på det sista taket av våra radgarage (G4). Därefter återstår en del mindre arbeten som komplettering med ventiler, målning, borttagning av ställningar, städning etc.

Vi har gjort en förbesiktning och i den upptäcktes inga felaktigheter. Slutbesiktning kommer att ske onsdagen den 20 maj kl 1000. Om samordnarna för radgaragen har några frågor/synpunkter på arbetet så är det bra om ni kan skicka dem till mig så snart som möjligt.

Styrelsen