Idag den 1 april lägger man betongpannorna på det mellersta garaget i G5. Planen nu är att därefter ta det sista garaget i G5. Därefter fortsätter man med de två garagen i G6 och slutligen de två garagen i G4 (vid uppfarten till BLG i väster).
Man kommer således att ta alla garagen i en följd och först därefter jobbar man med andra uppdrag.

Vi kan inte lämna någon exakt tidplan för det fortsatta arbetet men som vägledning har man tidigare byggt 1 till 2 garage i veckan. Väder och situationen med Corona kan givetvis påverka arbetet.

Styrelsen Backatorps Samfällighetsförening