Uppdatering renovering av Backatorpet

Hej!
I morgon fredagen den 24 april lägger man det sista taket på de mellersta garagen på BLG.
Nästa vecka( v18) börjar man arbetet med de sista garagen vid uppfarten till BLG. Det arbetet beräknas ta 2 veckor. Därefter kan viss återställning och justeringar ske. Besiktning av arbetet kommer ske prel i mitten av maj.

Obs att det fortfarande är viktigt att inga bilar är parkerade i garagen från man börjar rivningen tills nytt papptak är lagt.

Styrelsen Backatorps Samfällighetsförening

Visa citerad text

Fortsätt läsaUppdatering renovering av Backatorpet

Uppdatering renovering av Backatorpet

Denna vecka har arbetet med de mellersta radgaragen (G6) på BLG börjat. Man räknar med att arbetet är klart nästa vecka (v17) om inte väder och Corona lägger hinder i vägen.

Man planerar att börja med de sista garagen (G4) vid uppfarten till BLG vecka 18 och eftersom det är färre garage där kan man i bästa fall bli klar samma vecka men troligen finns det en del att göra även vecka 19.

Den viktigaste åtgärden för er med garageplatser är att det inte finns några bilar i gavelgaragen när delar av taken där rivs.

Samordnarna för G6 och G4 har mer information om ni har frågor.

Styrelsen Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsaUppdatering renovering av Backatorpet

Uppdatering renovering av Backatorpet

Hej!
Idag den 8 april lägger man taket på det sista av garagen vid Backatorpet (G5) och man räknar med att det sista arbetet på taket blir klart imorgon torsdag.

Tisdagen den 14 april börjar man arbetet med de mellersta garagen (G6) på BLG och då först det norra garaget.

Vi har fått synpunkter för risk på kondensfukt på råsponten i innertaket som kan uppstå efter varma dagar med kalla nätter. Vi tror att risken är liten då mycket luft cirkulerar naturligt i garaget. Dock har vi nu satt in takventiler (vattenskyddade) under betongpannorna på flera ställen i varje garagehus för säkerhets skull.

Besiktning av arbetet kommer prel ske i mitten av maj.

Räkna med en byggtid på ca 1 vecka per garagehus. Allt med reservation för väder och corona läget.

Styrelsen Backatorps Samfällighetsförening

Fortsätt läsaUppdatering renovering av Backatorpet

Uppdatering renovering av Backatorpet

Idag den 1 april lägger man betongpannorna på det mellersta garaget i G5. Planen nu är att därefter ta det sista garaget i G5. Därefter fortsätter man med de två garagen i G6 och slutligen de två garagen i G4 (vid uppfarten till BLG i väster).
Man kommer således att ta alla garagen i en följd och först därefter jobbar man med andra uppdrag.

Vi kan inte lämna någon exakt tidplan för det fortsatta arbetet men som vägledning har man tidigare byggt 1 till 2 garage i veckan. Väder och situationen med Corona kan givetvis påverka arbetet.

Styrelsen Backatorps Samfällighetsförening

Fortsätt läsaUppdatering renovering av Backatorpet