Imorgon den 19 mars påbörjas rivningen av taket på G2 (omedelbart till höger om infarten om BRG).
Planen nu är att fortsätta med G5 och då det garage som ligger närmast Backatorpet nån dag i nästa vecka ( vecka 13). Byggarna skall göra ett annat jobb på ett par veckor i mitten av april så vädret avgör hur långt man hinner med G5.

Det finns också en osäkerhet med tanke på Coronaviruset att alla jobbarna är friska samt att de andra underleverantörerna kan leverera materiel till bygget. Detta kan givetvis ingen påverka.

Några har haft synpunkter på att all jobb ännu inte är klart på G3 och G1. Det stämmer och bla skall några sidobräder förlängas vid varje gavel. Detta kommer att göras på alla garagehus när allt annat arbete är klart. Byggarna arbetar efter principen att när det är bra väder bygger man tak och när det är dåligt så arbetar man med sådant som inte är väderkänsligt. Sannolikt ett bra förhåningssätt.

Styrelsen Backatorps Samfällighetsförening