Takbytet går bättre än väntat och idag (6/3) läggs takpannorna på det första garagehuset i G1. Nästa vecka, vecka 11, på måndag den 9 mars börjar arbetet med det andra huset. Arbetet med G2 (omedelbart till höger vid infarten till BRG) kommer också att påbörjas nästa vecka (vecka 11).
Obs tidigareläggningen av G2! !
Ett antal av parkeringsplatserna vid G2 kommer att reserveras för byggarbete och detta kommer att skyltas.

Vi ger ingen tidplan för det fortsatta arbetet då tiderna ändras hela tiden utan återkommer ca 1 vecka innan nästa arbete. Dock står garagen vid Backatorpet på tur nästa gång.

Styrelsen