Takbytet på radgarage G3 bedöms bli klart denna vecka (v10) och byggställningar börjar också sättas upp vid G1 i slutet av denna vecka.

Den preliminära tidsplanen för arbetet ser ut enligt nedan:
-Vecka 11 och 12, byte 2 tak garageklubb 1 (omedelbart vänster om infart BRG)
-Vecka 13 och 14, inget arbete med radgaragen
-Vecka 15, byte 1 tak på garageklubb 2 (omedelbart till höger om infart BRG)

  • Vecka 16,17 och 18, byte 3 tak garageklubb 5 (de 3 garagehusen närmast Backatorpet)
    -Vecka 19 och 20 , byte 2 tak garageklubb 6 ( de 2 garagehusen i mitten av området vid BLG)
  • Vecka 21 och 22, byte de 2 sista taken i garageklubb 4 ( de 2 garagehusen längst bort i BLG)
    Liksom tidigare är tiderna preliminära och kan både tidigareläggas och förskjutas. Vi informerar via mail och vår hemsida btorp.se

Styrelsen Backatorps Samfällighet