Infoblad nr 12

Detta informationsblad är det sista för år 2020. Året går mot sitt slut, ett år som varit olikt andra år och helt dominerats av pandemin. Nu hoppas vi på att det blir ljusare tider och ser fram emot att nästa år blir bättre. Fler av er bidrar dock till en ljusare tillvaro med många uppsatta ljusslingor, tomtar och djur som lyser.

Styrelsen vill göra er observanta på att kvartalsavgiften till föreningen nu går till ett annat Plusgirokonto än förut. Det rätta kontonumret är 4805301-1. Ni som har autogiro kan behöva anmäla autogiro på nytt för att avgiften ska hamna rätt.

Efter att vi nu bytt merparten av vår gatubelysning till armatur med LED-lampor vill styrelsen nu fortsätta med att byta till LED-lampor vid radgaragen. Förutom lägre elförbrukning så kan vi också få en något starkare belysning, dessutom till en låg kostnad. I samarbete med styrelsen så kommer garagesamordnarna att byta ut glödlamporna vid radgaragen.

Styrelsen planerar också för att vi ska kunna ha årsmöte Onsdagen den 21 april 2021och då önskar vi att motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2021 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se).

Styrelsen vill återigen påminna om att vattenavläsning av hushållens vattenförbrukning kommer att ske vid nyår. Vattenavläsningen sker digitalt utanför varje fastighet av styrelsen. I samfällighetens avgift ingår 120 kubikmeter och den förbrukning som är över får betalas extra men den som är under får motsvarande reducerad kostnad.

Backatorpet är också fortsatt stängt för uthyrning

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Styrelsen önskar er alla en god jul och gott nytt år.

Fortsätt läsa

Infoblad nr 11

Styrelsen har återbetalat 300 000 kr extra av det lån som togs i samband med takbyte av radgaragen. Orsaken är att vi inte behövde utnyttja hela lånet vid takreparationen. Genom denna återbetalning förkortar vi återbetalningstiden och får samtidigt lägre räntekostnader.
De nya uppsatta Led-Lamporna lyser fint i området. Det finns några lampor kvar som kommer att bytas ut när ekonomin tillåter. Vi vill att ni klipper rent från grenar och ris vid de lampor ni har nära er så att lamporna lyser så som den ska.

Styrelsen vill redan nu berätta att Samfällighetens årsstämma 2021 kommer att ske 21/4.
Mer information kommer i kommande informationsblad om hur årsstämmans kan genomföras med tanke på Coronasituationen.

Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2020 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se)

Vattenavläsning av hushållens vattenförbrukning kommer att ske vid nyår. Vattenavläsningen sker digitalt utanför varje fastighet av styrelsen. I samfällighetens avgift ingår 120 kubikmeter och den förbrukning som är över får betalas extra men den som är under får motsvarande reducerad kostnad.

Kontakt med parkeringsbolag för att stävja otillåten parkering främst på Båtsman Rems Gata har också tagits. Styrelsen kommer att avvakta med ett eventuellt avtal med parkeringsbolag tills vi ser hur många obehöriga som använder våra parkeringar

Många har redan satt upp fina ljusbelysningar men vi vill uppmana er till grannsamverkan nu när det är mörkt. Tänd upp i huset och gärna också ytterbelysningen, i syfte att förhindra in-brott.

Vi vill också informera er om att styrelsen beslutat att inte hyra ut Backatorpet t.v. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetes riktlinjer.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsa

ComHem information

Vi i styrelsen har fått flera frågor om vad ComHem har för kapacitet och deras framtida planer. Vi frågade ComHem och visar deras svar här. Sammanfattningsvis kan ComHem leverera något snabbare bredband än IP Only och de har planer på att öka hastigheten ännu mer:

Rent nätmässigt så kan man säga att ni har de facto redan ett fibernät på plats idag från oss. Idag har ni ett nät som kallas Fiberkoax (i folkmun Kabel-TV nätet) och består till ca 97 % av ljus i hårdplast eller glas, även kallat fiber, med sista biten koaxialkabel i spridningsnätet/fastighetsnätet. Vi säljer samma typ av tjänster, har samma priser, samma hastighetsgarantier och likvärdig hårdvara oavsett infrastruktur så som exempelvis ett FiberLAN som några kallar bara för ”fiber”.

I ert nät idag kan man som medlem i er förening köpa 1200Mbits Bredband om man så vill, det är få som jag känner till som vill ha och behöver mer än så, vilket generellt är mer än ett helt nyinstallerat FiberLAN. Dessutom är det den enda, mig veterligen, infrastruktur i Sverige som har ett bra digitalt grundutbud av TV-kanaler i alla uttag utan box eller abonnemang.

Gällande framtiden för Fiberkoax: Vi riktar nu om fokus, avancerar kraftigt och utökar infrastrukturen ytterligare i ett projekt som kallas Remote PHY, där vi under kommande period bygger ut fiberpunkterna ännu längre ut i nätet. Elektroniken och optiken i de viktigaste bitarna i nätet ersätts och samtidigt uppgraderas våra accesspunkter. Det innebär att alla boende får ökad kapacitet i nätverket som de redan har. Den internationella standarden DOCSIS 3.1 som vi nu inför, kan i teorin ge 10 Gbit/s vid nedladdning och drygt 2 Gbit/s vid uppladdning.
Digitaliseringen var en del i att möjliggöra uppgraderingen. Detta gör vårt nät redo för era framtida behov.

MVH Styrelsen

Fortsätt läsa

Informationsblad nr 10

Stort Tack alla ni som ställde upp på städdagen!
Det blev en hel del utfört. De finns en säck med makadam som står vid ingången till Backatorpet. Ni som vill kan hämta makadam ur säcken.
Ett stort tack till en av de närvarande som gjorde en grundlig egenkontroll av lekplatserna. Denna kontroll dokumenterades och som kommer att vara till hjälp
i det fortsatta arbetet med underhåll av lekplatserna.
Vid stora lekplatsen kommer en gunga som är trasig att tas bort. Gunga kommer att ersättas under våren 2021, samt taket på det lilla lekhuset.

Nya LED-ytterlampor, 26 st. har bytts ut i området. B.la har gångvägar och parkeringsplats fått nya lampor. Det är några äldre lampor kvar att byta och planen är att dessa byts år 2022 alt när någon går sönder.

Vi har förnyat avtalet med företaget Iltra om snöröjning, Som vanligt får vi själva skotta bort de snösträngar som kan uppstå vid entréer /garageuppfarter.
Det kommer många frågor om Com Hem, förändringen av det analoga utbudet och förändring av e-postadresser. Styrelsen kommer strax att lägga ut mer information på samfällighetens hemsida www.btorp.se . Vi uppmanar er därför att gå in på hemsidan och läsa mer.

Många frågar om företaget IP Only som nu erbjuder fiberanslutning. Vi vill dock nämna att vi redan har ett gruppavtal med Com Hem som innebär starkt reduce-rade priser. Huvuddelen av Com Hems nät är fiber utom den sista delen i fastig-hetsnätet som är koaxialkabel. Redan nu kan man beställa hastigheter på upp till 1200 mb/s av Com Hem. De utvecklar också sitt nät genom att bygga mer fiber ut mot fastigheterna och man räknar med att så småningom kunna erbjuda has-tigheter på flera Gbit/s, teoretiskt upp till 10 Gb/s. Vi kommer också att lägga ut denna info på hemsidan. Observera att den som ansluter sig till IP Only fortfa-rande får betala samma avgift till samfällighetsföreningen”

Styrelsen vill också påminna er om, att Com Hem tar bort e-postmöjlighet i sitt utbud och att ni som har Com Hems mailadress behöver byta e-postadress.
Vi vill också uppmana till grannsamverkan nu när det är mörkt. Tänd upp i huset och gärna också ytterbelysningen, i syfte att förhindra inbrott.

Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/

Vill du hyra Backatorpet? Hör av dig till Annica Rundgren:
backatorpet@btorp.se eller Tel: 0736-46 01 99 så bokar hon in dig.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet


Fortsätt läsa