Årsmötet ägde rum den 24 april. I korthet kan vi informera om att mötet biföll styrelsens olika förslag, inklusive svar på motioner, som redovisades i den utskickade verksamhetsberättelsen och budgeten. Protokollet från årsmötet kommer att anslås på anslagstavla inne i Backtorpet. Vi får inte sätta upp det utanför längre pga. GDPR. Ni som vill läsa protokollet kan höra av er till sekr Monica Kelvered monica.kelvered@btorp.se. En motion handlade om trädfällning och i verksamhetsberättelsen redovisades riktlinjer för trädfällning. Dessa riktlinjer finns nu utlagda på samfällighetens hemsida.