Nu när snön har börjat falla så har styrelsen fått synpunkter från några medlemmar på hur snöröjningen bedrivs i vårt område. Det har handlat om att man anser att röjningen görs sent eller att vallar plogas upp längs infarter till fastigheter mm.

Vi har ett avtal med ett företag som heter Iltra som sköter snöröjningen åt oss. Vi har påtalat för dem att röjningen kommer sent ibland och även sandningen. När de plogar våra vägar så blir det vanligtvis en vall vid entréer och garageinfarter. Att ta bort dessa vallar skulle kosta betydligt mycket mer än vad vi betalar nu för snöröjningen. Det är tveksamt om något företag ens skulle vilja ha ett sådant avtal. Styrelsen anser därför att den enskilde fastighetsägaren själv får ansvara för att ta bort dessa vallar.

Om man i övrigt anser att snöröjningen sker på ett bristfälligt sätt tar styrelsen emot synpunkter som vi kommer att framföra till Iltra. Enklast görs det via mail till styrelsen@btorp.se

Avslutningsvis anser styrelsen att det brister i snöröjningen, bl a när det gäller tiden till snöröjningen påbörjas, finishen mm. Inför kommande säsong kommer styrelsen därför att göra en ny upphandling med förhoppning att få en leverantör som uppfyller våra villkor till en rimlig kostnad.

Backatorp 2019-02-06

Styrelsen för Backatorps samfällighet.