Vi vill påminna er om att det är städdag i vårt område lördagen den 6/10-18 Vi
träffas vid Backatorpet kl. 10.00. Kaffe serveras i Backatorpet när arbetet är
slutfört. Det som planeras för städdagen är bla. att dra sly och grenar från
fällda träd och därför kommer det att finnas två högar på Båtsman Lustigs gata
och två högar på Båtsman Rems gata där ni har möjligheten att lägga grenar
och sly som tagits ner. Passa gärna på att slänga grenar eller ris som ni har
från er tomt men ni får INTE lägga ihopsamlat ris i plastpåsar i högarna eller
rötter.