Preliminärt kommer SKANSKA´s förberedelse för asfalteringen att börja vecka 20-21 dvs. från 14 maj -18. Själva asfalteringen kommer att ske i vecka 22 dvs. 28 maj till den 1 juni. Alla tider är ännu preliminära, beroende på väder mm

Vi, som fastighetsägare, måste dock göra vissa egna förberedelser själva före den 14 maj. Alla häckar, växter och dylikt, som hänger över kantsten eller asfaltskant måste klippas eller bindas undan, så att inget sticker ut över en vertikal linje, sett från kantstenen/asfaltskanten. Om inte detta sker finns risk att asfaltsmaskinen förstör häcken/grenverket eller att asfalteringen blir bristfälligt utförd. De som har ogräs mellan kantsten/mur och asfalten bör rensa bort denna. Bäst är att lägga på ogräsättika och sedan rensa bort ogräset. Om detta görs så blir asfalteringen bättre och det kommer det att ta lång tid innan ogräset får fäste igen. I några fall har vi sett att murar lutar ut över asfalten och därmed kommer det inte att gå att asfaltera på ett bra sätt om inte muren rättas upp.

Mer info finns i det extra infobladet.