Välkommen till Backatorps Samfällighet

Backatorps Samfällighet ligger belägen i vackra Backatorp, Båtsman Rems och Båtsman Lustigs gata. Intill finns vacker natur i form av skogar, strövområden och titt som tätt kan man skymta en ekorre eller ett rådjur.

Informationsblad 3, 2023-03-16

Snöoväder och kyla gör att våren verkar komma sent i år. Men några vårblommor kan ses ändå i samfällighetens rabatter. 

Årsstämman 2023 

Vi vill återigen påminna om kommande årsstämma som är onsdagen den 12 april 2023 i lokal Kajutan, Backatorpsskolan. Ni har alla fått verksamhetsberättelsen utdelad i era postbrevlådor. Göm inte, att om ni är mer än en fastighetsägare och inte alla ägare kommer på årsmötet, så ska en ifylld fullmakt skickas med. Detta för att ni ska kunna rösta på stämman. 

Städdag 

Lördagen 6 maj 2023, inbjuds ni alla i samfälligheten att vara med på städdagen. Vi återkommer med mer information. Vi ses kl. 10.00 vid Backatorpet. 

Installation av laddboxar i radgaragen 

Nu har Lantmäteriet genomfört det informationsmöte om installation av laddboxar som ni medlemmar med radgarage blivit kallade till. Det var ett positivt möte och i nästa vecka kommer Lantmäteriets beslut. Vi räknar med att det innebär att vårt anläggningsbeslut ändras så att vi kan uppgradera vårt elnät för att kunna installera laddboxar i radgaragen. Styrelsen har nu också gått ut med en anbudsförfrågan om installationen av laddboxar till ca 10 olika företag. Anbuden från företagen kommer att utvärderas i april och därefter planerarvi att hålla en extrastämma för radgaragens medlemmar senast i början av juni. Stämman kommer då att få ta ställning till det anbud som styrelsen föreslår och finansieringslösning. Om stämman väljer att anta ett anbud kommer då det företaget att få uppdraget för att därefter påbörja arbetet. Förutsättningen för att kunna installera laddboxar i radgaragen är givetvis att extrastämman beslutar om detta. Men det krävs också att det inte blir något överklagande av Lantmäteriets beslut. I så fall kommer överklagan att gå till en domstol och då tvingas vi skjuta upp hela processen. Utifrån de domar som finns i liknande ärenden så bedömer styrelsen att samfälligheten till slut kommer att få rätt att installera laddboxar om en majoritet av medlemmarna vill det. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/. 

Vi vill också påminna er om att köra försiktigt i området. 

Styrelsen. 

 Informationsblad nr 2, 23-02-16


Styrelsen fortsätter sitt arbete med samfällighetens verksamhet.
Vattenavläsning
Styrelsen vill informera er om att i fakturan församfällighetsavgiften, som delas ut för kvartal 2, ingår även avgiften för vattenförbrukningen för varje fastighet för år 2022. Alla hushåll betalar för en förbrukning på 122 m3 /år. Den enskilda fastighetens förbrukning har vid årsskiftet mätts elektroniskt på era/hushållens vattenmätare i som finns i huset. Om man förbrukat mer eller mindre än 122m3 så korrigeras detta på avgiften.
Extra möte information från Lantmäteriet
Styrelsen påminner om mötet med Lantmäteriet som är onsdagen den 1 mars kl. 15.45 i lokalen Kajutan, Backatorpsskolan. För er som har radgarage kommer lantmätaren informera vad ett ändrat anläggningsbeslut för radgaragen innebär. Ni får också möjlighet att ställa frågor och ge era synpunkter. Om vi får ett positivt besked om ett nytt anläggningsbeslut så räknar vi med att under våren gå ut med en förfrågan till olika företag om att uppgradera elnätet i våra radgarage och installera laddboxar. Därefter kommer radgarageägarna kallas till en extrastämma för beslut om de anbud vi fått. Extrastämman bedömer vi kan ske i juni eller
augusti. Om stämman beslutar att vi skall anta ett av anbuden kommer det företag vi väljer att få uppdraget. Vi hoppas att därefter installationen kan ske så snart som möjligt.
Elavtal
F.o.m 1 februari så har vi i samfälligheten ett nytt rörligt el-avtal Styrelsen håller på att undersöka hur något nytt fördelaktigt avtal kan tecknas.
Årsstämman 2023
Vi vill också påminna om kommande årsstämma som är planerat att bli onsdagen den 12 april 2023 lokal Kajutan, Backatorpsskolan.
Städdag
Som tidigare nämnts så är nästa städdag lördagen 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023.