Välkommen till Backatorps Samfällighet

Backatorps Samfällighet ligger belägen i vackra Backatorp, Båtsman Rems och Båtsman Lustigs gata. Intill finns vacker natur i form av skogar, strövområden och titt som tätt kan man skymta en ekorre eller ett rådjur.

Infoblad nr 12

Detta informationsblad är det sista för år 2020. Året går mot sitt slut, ett år som varit olikt andra år och helt dominerats av pandemin. Nu hoppas vi på att det blir ljusare tider och ser fram emot att nästa år blir bättre. Fler av er bidrar dock till en ljusare tillvaro med många uppsatta ljusslingor, tomtar och djur som lyser.

Styrelsen vill göra er observanta på att kvartalsavgiften till föreningen nu går till ett annat Plusgirokonto än förut. Det rätta kontonumret är 4805301-1. Ni som har autogiro kan behöva anmäla autogiro på nytt för att avgiften ska hamna rätt.

Efter att vi nu bytt merparten av vår gatubelysning till armatur med LED-lampor vill styrelsen nu fortsätta med att byta till LED-lampor vid radgaragen. Förutom lägre elförbrukning så kan vi också få en något starkare belysning, dessutom till en låg kostnad. I samarbete med styrelsen så kommer garagesamordnarna att byta ut glödlamporna vid radgaragen.

Styrelsen planerar också för att vi ska kunna ha årsmöte Onsdagen den 21 april 2021och då önskar vi att motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2021 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se).

Styrelsen vill återigen påminna om att vattenavläsning av hushållens vattenförbrukning kommer att ske vid nyår. Vattenavläsningen sker digitalt utanför varje fastighet av styrelsen. I samfällighetens avgift ingår 120 kubikmeter och den förbrukning som är över får betalas extra men den som är under får motsvarande reducerad kostnad.

Backatorpet är också fortsatt stängt för uthyrning

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Styrelsen önskar er alla en god jul och gott nytt år.

Infoblad nr 11

Styrelsen har återbetalat 300 000 kr extra av det lån som togs i samband med takbyte av radgaragen. Orsaken är att vi inte behövde utnyttja hela lånet vid takreparationen. Genom denna återbetalning förkortar vi återbetalningstiden och får samtidigt lägre räntekostnader.
De nya uppsatta Led-Lamporna lyser fint i området. Det finns några lampor kvar som kommer att bytas ut när ekonomin tillåter. Vi vill att ni klipper rent från grenar och ris vid de lampor ni har nära er så att lamporna lyser så som den ska.

Styrelsen vill redan nu berätta att Samfällighetens årsstämma 2021 kommer att ske 21/4.
Mer information kommer i kommande informationsblad om hur årsstämmans kan genomföras med tanke på Coronasituationen.

Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2020 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se)

Vattenavläsning av hushållens vattenförbrukning kommer att ske vid nyår. Vattenavläsningen sker digitalt utanför varje fastighet av styrelsen. I samfällighetens avgift ingår 120 kubikmeter och den förbrukning som är över får betalas extra men den som är under får motsvarande reducerad kostnad.

Kontakt med parkeringsbolag för att stävja otillåten parkering främst på Båtsman Rems Gata har också tagits. Styrelsen kommer att avvakta med ett eventuellt avtal med parkeringsbolag tills vi ser hur många obehöriga som använder våra parkeringar

Många har redan satt upp fina ljusbelysningar men vi vill uppmana er till grannsamverkan nu när det är mörkt. Tänd upp i huset och gärna också ytterbelysningen, i syfte att förhindra in-brott.

Vi vill också informera er om att styrelsen beslutat att inte hyra ut Backatorpet t.v. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetes riktlinjer.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet