Välkommen till Backatorps Samfällighet

Backatorps Samfällighet ligger belägen i vackra Backatorp, Båtsman Rems och Båtsman Lustigs gata. Intill finns vacker natur i form av skogar, strövområden och titt som tätt kan man skymta en ekorre eller ett rådjur.

  • Informationsblad nr 9, 23/11-2023

    Det börjar bli riktigt kallt ute och därmed också halt väglag. Det företag somanlitats, ILTRA, har nu startat sitt arbete med att lägga grus på vägarna iområdet När ev. snö kommer så ska också ILTRA ansvara för snöröjningen föross boende. Parkering av fordonVi bör tänka på att inte parkera i områdets vändzoner, inte heller pågångvägar utan att snöröjaren ges möjlighet att...
  • Extra infoblad laddboxar okt-23 231021

    Det har kommit en del frågor gällande laddbox-installationen, därför kommer härett extra info-blad som fångar upp de frågor som hittills uppdagats.Först, än en gång, välkomna på möte med Charge Node, företaget som hanterarbetallösningen. 6/11 kl. 18.00 i Kajutan, Backatorpsskolan. Engångsbetalning eller avbetalning via kvartalsavgiftDet har kommit frågor kring vad man sparar på att betala in en engångssumma istället för att betala...
  • Infoblad nr 8 2023

    Det en hel del arbeten som pågår nu i vårt område med att installera laddboxar iradgaragen. Företaget återställer allt efterarbetet avslutas.I ett särskilt informationsblad som skickas ut i samband med dettainformationsblad, kommer vi att informera mer om radgarageprojektet. Blakommer alla radgaragemedlemmar att kallas till ett informationsmöte omladdboxen. Mötet är den 6/11-23 kl. 18.00 i Kajutan, Backatorpsskolan medrepresentant för Charge Node...